Paměti obce Bludova

zaneprázdněn. Neopominu nyní denně k hraběti Herberštejnovi posílati, aby expedici tu uskutečnil. Doufám, že do 14 dní bude u olomouckého hejtmana krajského.

9. března 1747 píše Klíč Bludovským (německy): Pochválen buď Ježíš Kristus! Počestné obci bludovské. Oznamuji, že konečně padlo rozhodnuti v různých sporech a neshodách obce bludovské s její vrchnosti, a že jsem přijal platební rozkaz za vynesení rozsudku, znějící na 93 zl. 36 kr., které je složiti ve 14 dnech od 3. března, ježto po této době by se platilo dvojnásob, což budu hledět předejíti, aby Vám nevznikla škoda. Sděluji, že jsem byl několik týdnů na komisi ve Vídni, za níž jsem správně obdržel 16. února 1747 poštou zásilku, na niž tímto odpovídám, že totiž v lednu jsem dostal 4 zl. od Vašeho posla, který však, jak jsem slyšel, odešel od hraběte Herberštejna z Brna do Vídně a na zpáteční cestě se u mne pro odpověď nestavil. Co se týče patentu vydaného ve příčině potvrzení Vašich privilejí, udal jsem dříve již písemně, které privileje lze potvrditi, což i patenty (císařská nařízení) samy jasně praví. Vedle toho byl vydán 20. února 1747 výnos, podle něhož je lhůta podací prodloužena. Má-1i tedy obec bludovská podobné výsady, ať je opíše a opisy dá ověřiti a původní výsady uctivou žádosti podepřené mně sem pošle po poslu i se zmíněným poplatkem. Více sdělím s poslem ústně.

13. srpna 1747 píše Bludovským brněnský advokát Dresner česky: Počestní! Psaní s přílohami jsem obdržel. Divím se, že nenásleduje na Váš vrchnosti podaný pamětní list žádná odpověď vrchnosti. Podání se vztahuje také na čtvrtníky a zahradníky (větší chaloupníky), pokud jsou podle patentu povinni robotovat. Stížnost na vrchnost může se podati vysokému král. soudu, ale bez peněz nelze nic dělat. Proto mi pošlete 10 zl.!

2. září 1747 píše Dresner Bludovským česky: Počestná obec! Je Vám známo, že advokát Klíč, zanesený jinou prací, mně odevzdal Vaše spisy. Dnes vzkázal mně po svém písaři, že pan agent Columban (dvorní advokát ve Vídni) mu píše, abyste na potvrzení svých privilejí poslali taxu 107 zl. 23 kr. Pošlete proto taxu po sousedu nebo po poslovi, aby se mohla odeslati do Vídně. Divím se, že mi neodpovídáte, dostali-li jste odpověď od hraběte na svou prosbu ve příčině

<< Předchozí  111  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 27.01.06 (21:35)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.