Paměti obce Bludova

rozsudek, na nějž arci bývalo poddaným dlouho čekati. Neurčitými, neúplnými a pozdními prostředky úředními dostávalo se utrpení poddaných nedostatečné a jen chvilkové úlevy.

Robotními patenty z r. 1717 a 1738 byla, krajským úřadům přiznána moc, činiti aspoň potřebná opatření podle všeobecných předpisů poddanských, a to tak, aby stížnost u vyšší instance neměla odkládacího účinku. Poddaným bylo postupovali ve sporech s vrchností cestou úřední. Musili svou žádost přednésti skromně a uctivě vrchnosti; nebyla-li vrchnost na statku přítomna, mohli tak učiniti písemně nebo vysláním deputace, sestávající z jedné až dvou osob. Patentem z r. 1738 zapovídalo se vrchnosti, pronásledovati poddané pro takové stížnosti. Když vrchnost poddaným v určité lhůtě – byla-li přítomna, ve 14 dnech, nebyla-li přítomna, v šesti nedělích - nevyhověla, mohli se utéci o pomoc ke krajskému hejtmanovi (do Olomouce), který je měl vzíti do své ochrany, věc vyšetřiti a odstraniti bezpráví jim činěné. Odvolaly-li se strany ke komisi nad privilejemi a stížnostmi poddaných, provedla tato summární (stručné) řízení, při čemž mohla dáti poddaným právního přítele ex officio, byla-li věc zamotaná. Rozsudek vynášeli však místodržící. Vznesla-li strana do rozsudku místodržících stížnost k panovníku, musila to učiniti písemně u místodržících. Přicházeti přímo ke dvoru nebo vysílati tam své zástupce bylo poddaným zakázáno. Ochrana, již se poddaní dovolávali, bývala však málo účinná, dokud o stížnostech poddaných rozhodovaly osoby stavovské (šlechta), které byly přirozeně více nakloněny vrchnosti. Teprve za Marie Terezie, když byl živel stavovský v úřadech krajských a zemských oslaben a působnost a moc úřadů těch byla zvýšena, mohla ochrana poddaných nabýti větší účinnosti.

R. 1724 odepřeli bludovští sedláci robotu při Horním dvoře a jednáni o věci trvalo tři roky. R. 1725 stěžovala si obec bludovská u vrchnosti na to, že vrchnost, získavši Tónovský statek, kácí obecní les přes to, že jí obec dovolení k tomu odepřelo, ale byla odmrštěna. Roku 1727 stěžovala si obec do stavby chaloupek na vrchnostenském Tónovském statku, ale byla odbyta. R. 1728 stěžovala si obec bludovská u krajského úřadu, proč bylo zastaveno zaoráváni pastvisk.

<< Předchozí  108  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 27.01.06 (21:30)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.