Paměti obce Bludova

R. 1736 musilo Šumpersko ve válce o polské dědictví poslati přípřež s koňmi a lidmi ve velkém počtu na různá místa, zejména do Březové, když Moravou táhlo spojenecké vojsko ruské ve dvou proudech po čtyřech plucích na pomoc princi Eugenovi stojícímu na Rýně, a pak se z části po téže cestě vracelo odtamtud zpět.

13. prosince 1737 vydal hejtman olomouckého kraje, třebovské a kolštejnské čtvrti, komoří a rada zemského právo Karel Otto hrabě Salm nařízení, aby se v našem kraji oznámilo, že se tu bude najímati jízda (kavalerie), aby si proto vrchnostenský úřad co nejvíce popílil a před příchodem najímací (verbovací) komise jízdecké rekruty, které má dodati, sehnal a do konce toho měsíce měl už pohromadě. Za války sedmileté, 1. července 1762, poslal c. k. krajský hejtman olomoucký Estroy bludovské vrchnosti urgenci (pobídku), týkající se provedení jeho rozkazu, jež zněla: Protože jsem ke své největší nelibostí doslechl, že bludovský vrchní (Amtmann) nevykonal dosud transportních fůr do Uničova, nařízených 8. t. m., naléhám, aby je vykonal ihned a nad to se ještě zde z toho zodpovídal, proč neuposlechl zdejšího nařízení. Na to, že Strachwitz vypsal také některé fůry, nebude se zde směti nikdo vymlouvati, protože vedle těch fůr mohly býti obstarány i ony fůry, a já takových vytáček nepřijmu.

Tobiáši Hilbertovi z Rejhartic, který se stal vojákem, potvrzuje obecní zastupitelstvo rejhartické, že mu byly u bludovského záložního úřadu na zámku uloženy 2 zl. 54 kr. Také ukázka doby!

Vrchnost žerotínská nemohla v 18. století, jak plyne z explikací a jiných dochovaných dokladů, se svými Bludovskými poddanými spřáhnouti. Vláda se nechtěla do poměrů mezi vrchností a poddanými míchati a zakročovalo obyčejně teprve tehdy, když si sedláci hleděli pomoci sami, třebas násilím. O úředním řízeni ve sporech mezi vrchnosti a poddanými bylo pragmatikou z r.1704 místodržícím nařízeno, aby měli krajské hejtmany k tomu, aby se snažili urovnati rozepře po dobrém. Kdyby se to nepovedlo, měl krajský úřad zavésti summární (stručný) výslech obou stran, poříditi oněm řádný protokol a podati jej s akty sporu a důkazy svědků místodržícím. Ti měli podati dobré zdáni, jak by bylo spor rozhodnouti, panovníkovi, jenž pak vynesl

<< Předchozí  107  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 27.01.06 (21:29)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.