Paměti obce Bludova

Františka Březiny z č. 136. Otcem těchto Březinů byl domkař Antonín Březina, bratr sedláka Františka Březiny z č. 118. Nyní hospodaří na statku syn Antonín Březina.

Statek čís. 136 býval určen pro druhorozeného potomka ze statku č. 139. Patřil odedávna rodu Jánětů. Na statku č. 136 hospodařili po sobě tito potomci Jiřího Jáněte: Jakub, Matouš a Josef. R. 1889 prodal Josef Jáně statek svému švakru Františku Březinovi, který jej přepustil dceři Heleně, provdané za Petra Zatloukala z č. 57.

Statek čís. 139 postoupil r. 1725 Jiří Jáně synu svému Matěji za „starodávný obnos“ 900 mor. tol. R. 1769 hospodařil na něm zase Matěj Jáně. Ten odstoupil r. 1770 statek synu Matěji za 500 mor. tol.; za menší částku proto, že otec i děd si nechali velké výměny. Matěj Jáně pustil r. 1770 půl statku bratru Jiřímu za 400 mor. tol. Jiří postavil si na své polovici nové stavení, na něž mu starší bratr Matěj dal 100 mor. tol. Tak vznikl nový statek č. 136. Rod Jánětů hospodaří dodnes na statku po otcích zděděném. Po Celestinu Jáněti převzal statek č. 139 r. 1908 syn František. Jméno Jáně pochází od slova jáhně =jehně. V pozemkové knize z r. 1729 nejsou zapsány jenom kupní smlouvy a převody, jež se týkají statků a zahrad, ale také záznamy o chaloupkách. Jedna z nejstarších dochovaných českých smluv kupních, podle níž přechází chaloupka na nového majitele, je smlouva z r. 1692. Zní takto:

8. května 1692 byla panem fojtem (rychtářem) Janem Utiskalem a poctivým právem až na schválení vrchnosti prodána chaloupka v dědině Bludově, pozůstalá po nebožtíku Jiřím Heinišovi, Pavlu Motykovi z Bludova za 64 mor. tol. Z ceny té má kupující dáti 24 mor. tol. závdavku a hned při sepsání kupu 6 tol. Ostatní částku bude spláceti po 3 tol. vždy o vánocích až do úplného zaplacení. Purkrechtní peníze bude spláceti ročně o sv. Jiřím po 2 tol. až do zaplaceni celé sumy. Dodatky k tomu prodeji nejsou žádné kromě toho, že podle znění poručenství se pozůstalé vdově Maryně vymiňuje obydlí u hospodáře až do její smrti, dále jedna jabloň za chaloupkou a s té hrušně za chlévem, když se urodí, jeden věrtel hrušek

<< Předchozí  101  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 27.01.06 (20:19)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.