Obecní kronika

Rok 1944

V září 1944 bylo zařazeno asi 50 mužů z Bludova, mezi nimi i všichni učitelé, do oddílů na kopání krytů v Horním Slezsku v pískových rovinách v okolí Velkých Střelic. Několik Čechů bylo zařazeno do organizace, která měla za úkol vykonávat německé armádě přípravné práce za frontou, stavěli cesty, mosty apod. Ti byli oblečeni do vojenských uniforem a dostali se do Ruska. Dva z nich přešli při této příležitosti k ruské armádě a s ní se v r. 1945 jako její příslušníci a bojovníci za naše osvobození navrátili do svého domova. Byl to František Pazour a Miroslav Krušinský.

Bludovský zámek za první republiky
Bludovský zámek za první republiky.

Za nedostatečné zatemnění byly mnoha občanům vyměřeny pokuty. Byl velmi přísný zákaz poslechu cizího rozhlasu. Neuposlechnutí se trestalo několikaměsíčním vězením. Na udání Němky Lossové bylo pro tajný poslech cizího rozhlasu vyšetřováno několik rodin na horním konci obce. V důsledku válečných událostí v západním Německu v roce 1942 a 1943 bylo přestěhováno gymnázium do lázní do Bludova. K zdejšímu obyvatelstvu se studenti chovali zpupně.

V zimě 1944 - 45 byli do Bludova do nové školy nastěhováni němečtí běženci ze Slovenska. Byli to většinou selští lidé, oblečení v kroj, jaký nosí venkované na Slovensku. Proslýchalo se, že to byly děti těchto běženců, které bezděčně zapálily dřevěnou farskou stodolu, která tehdy do základů vyhořela.

Zpět!
Aktualizace: 04.11.2010 (13:39)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.