Obecní kronika

Rok 1942

Plán na rok 1942 vykazuje zakoupení Národního domu, zřízení obecního kina a německé mateřské školy. V r. 1941 byla z tohoto fondu zaplacena adaptace sokolovny. Důsledky války projevily se potom i u nás jak po stránce hospodářské, tak politické: řízené státní hospodářství s povinnými zemědělskými dodávkami, lístkovým přídělovým systémem pro spotřebitele, stanovením úředních cen zboží.

Bludovský statek (grunt).

Zemědělci, majitelé a držitelé půdy, byli povinni dodávati státu z rostlinné výroby žito, pšenici, ječmen, oves, řepku olejku, brambory, seno a slámu. Majitelé lesů též určité množství brusného a důlního dříví. Ze živočišné výroby hovězí a vepřový dobytek, kravské mléko a vejce. Volný nákup byl zastaven u některých zboží, které se nadále prodávalo jen na úřední poukazy (lístky), např.chléb a mouka, brambory, maso a uzeniny, mléko a mléčné výrobky, vejce, cukr a marmeláda, luštěniny, uhlí, textil, obuv, tabák atd. O zvláštní příděly nad stanovenou míru bylo nutno v případě nutné potřeby zvlášť žádat u obecního úřadu. Tabačenky byly vydávány jen kuřákům. Spotřeba palivového dříví nebyla omezena. Odvádění co největšího množství odpadových hmot bylo vyhlášeno za vlasteneckou povinnost každého obyvatele Bludova. Dle jejich výše, dle výše příspěvků na různé sbírky a dle plnění zemědělských dodávek se posuzoval (kladný nebo záporný) postoj k Německé říši. Sbíraly se staré tkaniny, papír, železo a jiné kovy, láhve, sklo a kosti.

Němečtí vojáci kradou zvon z kostelní věže.
Němečtí vojáci kradou zvon z kostelní věže.

Největší tíha sběru spočívala na školních dětech. Sběrem byl postižen i kostel v Bludově, z jehož zvonice ve věži byly vzaty 4 zvony: Poledník, Cyril, Marie a Jiří. Zůstal jenom malý umíráček, který potom vyzváněl při všech příležitostech a každý den ráno, v poledne a večer. Poledník byl historický zvon z r. 1592 a přetrval v Bludově 1. světovou válku. Tři další zvony sebrané nyní Němci byly zakoupeny teprve po 1. světové válce. Poledník se však zase vrátil po okupaci na své místo a vyzvání zase v Bludově tak, jako vyzváněl před tím po 350 let. Kromě sbírky pořádané pravidelně každou zimu ve prospěch bojujících vojáků a jejich rodin, byly po celý rok pořádány časté sbírky pro velmi různé účely. České obyvatelstvo je považovalo za zlo, za podporu nenáviděného Hitlerova režimu, za prodlužování války a vyhýbalo se jim.

Zpět!
Aktualizace: 29.08.2007 (20:47)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.