Obecní kronika

Rok 1941

Ve školním roce 1941-42 byla rozšířena na školu dvoutřídní, do níž byly násilím nahnány děti z českých rodin. Česká škola měšťanská byla postupně zrušena, takže počátkem školního r. 1941-42 zůstala v Bludově už jenom osmitřídní škola obecná s českým jazykem vyučovacím. Německá škola byla v krátké době vybavena všemi učebnými pomůckami, učebnicemi a knihami do žákovské i učitelské knihovny. Pro českou školu byl opatřován pouze otop a úklid. Němečtí žáci se chovali povýšeně vůči českým žákům a českým učitelům.

Pohled na Chromečskou zastávku a přilehlé domy v roce 1911.
Pohled na Chromečskou zastávku a přilehlé domy v roce 1911.

Nejtvrdším a nejúčinnějším prostředkem germanizačním bylo vysídlování českých sedláků. Původní čeští majitelé hospodářství byli vyzváni, aby se okamžitě vystěhovali a nastoupili práci na různých místech u německých zaměstnavatelů, příp. v pracovních táborech v říši i v Sudetech. Tento germanizační postup, při němž rafinovaným způsobem přecházela česká půda do německých rukou, byl začátkem, ukázkou. V pozdější době čekalo vytlačení z vlastní půdy i ostatní zemědělce v Bludově. Německá státní instituce vyplácela na germanizaci zdejší obce značné částky.

Zpět!
Aktualizace: 29.08.2007 (20:45)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.