Obecní kronika

Rok 1940

Katolický čtenářsko-zábavní spolek „Svatopluk“, nejstarší spolek v obci se členstvem veskrz lidoveckým, se dobrovolně rozešel 15. července 1940 a protože okupační úřady měly o jeho rozpuštění pochyby, rozpustily jej ještě úředně samy 7. července 1943. Jeho majetek, Národní dům v Bludově, č. 353. připadl dle stanov spolku pod správu místního faráře, jímž byl tehdy P. Karel Dřímal. Po převzetí domu obcí se v něm nic nezměnilo. Zůstal v něm nadále hostinec a jeho nájemce Jan Konečný, úřadovna spořitelny a nájemník bytu v 1. poschodí. Sál používala výpomocně místní škola k tělesné výchově. Sbor dobrovolných hasičů trval dále. Občanská záložna v Bludově a Spořitelní a záloženský spolek v Bludově (Raiffeisenka) byly sloučeny v jedno společenstvo. Sbor dobrovolných hasičů trval dále. Byl zreorganizován podle vzoru německých hasičských sborů v říši, dostal pro členy nové uniformy... Družstvo pro vedení a zužitkování elektrické síly v Bludově bylo nuceno na úřední nátlak odhlasovat rozejití se družstva v květnu 1940 na mimořádné valné hromadě... Potravní spolek „Vzájemnost" (konsum) byl také zrušen...

Členové Občanské záložny v Bludově v r. 1896.

Dne 3. 1. 1940 byly úředně rozpuštěny i tyto organizace: Místní skupina válečných poškozenců, Československý svaz dělnictva textilního, odbočka pro Bludov, Lovecký spolek „Hubertus“, Odbočka Svazu Československé mládeže socialistické v rep. Československé v Bludově. I místní osvětová komise byla zrušena. Zánikem českých spolků přestala kulturní činnost, kterou tyto spolky vyvíjely. Nebylo tu potom kromě 1 divadelního představení v r. 1938 a 2 tanečních zábav ani jedné všeobecně vzdělávací přednášky, nebylo po celou dobu okupace prostorů, čtenářských besed, divadelních představení. Byla zastavena tělocvičná činnost u nás tak oblíbená a dobře organizovaná. Nebylo ani kinematografických představení, provoz kina v sokolovně byl zastaven.

Zpět!
Aktualizace: 04.11.2010 (13:40)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.