Obecní kronika

Rok 1936

Státní stravovací akce pro podporu nezaměstnaným byla rozdělena na pětitýdenní období. Průměrně byla podpora poskytována 200 osobám…Ošacovací akce pro děti byla prováděna se sdružením "Demokracie dětem."... Nezaměstnanost je v Bludově poměrně větší než v okolních vesnicích, poněvadž Bludov je místo převážně textilních a stavebních dělníků...

Rodný dům Adolfa Kašpara před kostelem roku 1936.

Odbor Národní Jednoty v Bludově oslavil 10ti leté jubileum svého trvání a své práce národní slavností, kterou pořádal dne 11. června pod heslem "Našim dětem". Sdružení "Demokracie dětem" provedlo ve značném měřítku mléčnou a ošacovací akci. Zdarma dostávalo 221 žáků třikrát týdně po 5 měsíců 1/4 l, nejmenší po 1/8 l mléka...

Návštěva prvorepublikového českého baviče stréčka Křópala v Bludově roku 1936.
Vpravo za ním mlynář Habermann.

Ustavující schůze Okrašlovacího spolku v Bludově byla konána dne 2.listopadu 1936. Důležitost zakládaného spolku byla potvrzena hojnou účastí... V únoru bylo zasazeno 8 lipek při pomníku Ad.Kašpara. Kolem pomníku byla zřízena pěkná zahrádka...

Poslíšilovy lázně roku 1936.

Cesta k lázním byla náležitě rozšířena a vysázena po obou stranách pěknými topoly. Výstavba lázní stále pokračuje a zájem stále vzrůstá. V uplynulém roce zemřelo v Bludově celkem 49 osob. Poslech radia je rovněž v Budově na značném vzestupu. Počet radiopřijímačů stoupl již na 165.

Zpět!
Aktualizace: 24.11.2009 (19:46)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.