Obecní kronika

Rok 1935

D ne 30.června 1935 byl nedaleko zámku odhalen slavnostně pomník zdejšímu rodáku Akad. malíři Adolfu Kašparovi. Žulový pomník s bronzovou plaketou od akad. sochaře Šejnosta pořídil za podpory přátel zesnulého místní slavnostní výbor, jehož předsedou byl ředitel škol Metoděj Kubíček. Sochaři Jožovi Šejnostovi není Bludov neznám. Neboť týž byl svého času zaměstnán v Šumperku ku firmy Rollepazovy, kde také modeloval kachle pro kamna a krby pro bouzovský hrad. Jožo Šejnost chodíval často ze Šumperka do Bludova, kde pilně cvičil v tělocvičné jednotě Sokol.

Za velké účasti občanstva pronesl slavnostní řeč pan děkan filosof. fakulty Karlovy university prof. Dr. Miloslav Hýsek z Prahy. Slavnosti byla též přítomna choť a dcera zemřelého Mistra. Téhož dne dopoledne byla otevřena v blízkém Šumperku rozsáhlá výstava obrazů Kašparových, kterou uspořádal Okresní osvětový sbor v Šumperku. Na výstavě bylo 300 originálů… Choť umělcova darovala zdejší škole portrét svého zemřelého manžela Adolfa Kašpara, malovaný prof. J.V. Mrkvičkou.

Pekařství pana Adama na horním konci roku 1935.

V r. 1935 byl v lázních postaven nový pavilon s 41 pokoji. Na podzim téhož roku zřízeno inhalatorium... V listopadu byla dohotovena při rozcestí u zámku benzínová nádrž /čerpací stanice/ firmy Nafta spol. Praha. Smlouva obce s firmou zní na 10 let. Obci platí firma ročně 500 Kč nájemného.

Mlékárna na místě dnešní sodovkárny ve 30. letech 20. století.

Výsledek voleb do poslanecké sněmovny Národního shromáždění dne 19. Května byl v Bludově tento:

  • Č.1 Strana republikánská zemědělská - 175 hlasů
  • Č.2 Strana sociálně demokratická - 318 hlasů
  • Č.3 Strana národně socialistická - 112 hlasů
  • Č.4 Strana komunistická - 305 hlasů
  • Č.5 - Strana lidová - 540 hlasů
  • Č.10 - Strana živnostenská 216 hlasů

Zpět!
Aktualizace: 05.11.2010 (10:15)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.