Historie bludovského zpravodaje

Místní zpravodaj provází bludovské občany už více než tři desetiletí.

V letech 1971 až 1984 vycházel zpravodaj pod názvem Bludovan s kresbou pana Rudolfa Hojgra na první straně /obr. 1/ téměř každý měsíc, vydatelem byla Rada VO KSČ a Rada MNV Bludov. Časopis se množil cyklostylováním na národním výboře a k dostání byl v bludovských obchodech zdarma.

V osmdesátých letech byl místní zpravodaj pod názvem Bludovský zpravodaj /obr. 2/ vydáván Radou MNV, SKZ, VO KSČ, MV NF a SPOZ Bludov, v roce 1990 pak Radou MNV Bludov a OV Chromeč a Vyšehoří. Tisk - Drobná provozovna, rozmnožovna MěNV Šumperk.

Bludovan v letech 1971 - 1981
/obr. 1/
Bludovan v letech 1991 - 2001
/obr. 3/
Bludovan 80. léta
/obr. 2/

Od roku 1991 začal vycházet zpravodaj pod původním názvem Bludovan a s kresbou pana Rudolfa Hojgra /č. 3/ jako měsíčník, později nepravidelně. Zprvu se prodával za 2.- Kč, později rada rozhodla vzhledem k důležitosti informovat občany o bezplatném dodávání do všech domů v Bludově a tak je tomu dodnes. Grafiku a tisk zajišťovalo Petit Studio v Šumperku a od roku 1995 měsíčník Bludovan graficky upravuje a tiskne tiskárna KartoTISK.

Bludovan v letech 2002 - 2005
/obr. 4/

Od roku 1995 Bludovan vychází pravidelně desetkrát ročně, každý měsíc s výjimkou ledna a srpna se objevuje v našich schránkách. Vydavatelem je Obecní úřad Bludov. Od konce roku 2002 má Bludovan trochu jinou podobu, na první straně je kresba /obr. 4/ radnice. V současné době se Bludovan tiskne v nákladu 1.150 kusů.

Ukázky z Bludovanů, vydaných v roce 1972

  • …Místní organizace ČSŽ uspořádá dne 7. března oslavu v Národním domě s programem a malým pohoštěním. Ovšem jednu zvláštnost tato oslava přece bude mít, a sice tu, že naše ženy budou obsluhovat jen mužové…
  • …Našemu JZD 5. pětiletky bylo uděleno 16. 5. 1972 v Ostravě Čestné uznání ÚV KSČ, federální vlády a ministerstva zemědělství za dosažené výsledky a mimořádnou pracovní aktivitu v roce 1971 a titul „Podnik 50. výročí vzniku KSČ“…
  • …Začíná nám letní sezona a pokud bude teplé počasí, začne i rekreace na našem koupališti. Je tam mnoho práce, kterou je třeba urychleně dodělat, aby MNV mohl zažádat o povolení k provozu. Proto se obracíme s výzvou na naše občany, aby nám přišli pomoci v sobotu 3. 6. 1972. Sraz je přímo na koupališti v 7 hodin ráno…
  • Oznamujeme našim občanům, že od 1. 6. 1972 bude zahájen provoz pohostinství na koupališti. K dobrému posezení na koupališti ve „Vlčím dole“ zve Jednota…
  • Mnoho občanů Bludova má zájem na tom, aby naše obec byla stále hezčí, aby návštěvníci viděli Bludov čistý, ozdobený květinami a s upraveným prostranstvím. Bohužel, jsou však mezi námi jedinci, kteří toto asi neuznávají a mají úplně opačný názor. Vždyť co říci tomu, že někteří občané sypou odpadky, střepy a kovy přímo na cesty, do polí a sousedům do zahrad. Také močůvky a odpad ze žump vypouští do příkopů, na cesty a sousedům do zahrad. Je nejvyšší čas, aby jim to řádní občané zarazili. Stačí to jen oznámit na MNV, který proti takovému občanu jistě zakročí…

Mgr. Jarmila Divišová

Aktualizace: 19.10.2005 (23:17)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.