Zájmové organizace

Český svaz chovatelů, základní organizace Bludov [ www stránky]

Uplatňování plemenářské práce v chovu drobného zvířectva, tj. chov čistokrevných zvířat a jejich udržování ve stanovené užitkovosti a exteriéru (dle vzorníku), pořádání výstav a přehlídek, výchova mladých chovatelů. Pořádání přednášek pro veřejnost o chovu a nemocech domácích zvířat.
Adresa: 0 Telefon: +420 775 714 046
 

Český svaz ochránců přírody, základní organizace Bludov

Ochrana přírody, sledování chráněných druhů rostlin a živočichů, besedy, přednášky. Zimní přikrmování ptactva. Vydávání publikací s přírodní tématikou. Organizace akcí na ochranu a propagaci ochrany přírody. Péče o naučnou stezku Bludovská stráň včetně místa setkávání na Brusné s vyhlídkou Brusinkou.
Adresa: 8. května 63 Telefon: +420 608 769 733
 

Český svaz včelařů, základní organizace Bludov [ www stránky]

Sdružuje a podporuje chovatele včel.
Adresa: 860 Telefon: +420 583 238 889
 

Český zahrádkářský svaz, základní organizace Bludov

Výstava květin, ovoce, přednášky o zdravé zelenině a pěstování bez chemie, posezení s hudbou pro zahrádkáře, exkurze a zájezdy po celé republice i do zahraničí.
Adresa: 705 Telefon: +420 732 132 999
 

Myslivecký spolek Hubert Bludov [ www stránky]

Každoročně se schvaluje plán odstřelů zvěře. Pořádání akcí pro Českomoravskou mysliveckou jednotu Šumperk, zkoušky psů, adeptů a pořádaní plesů.
Adresa: 195 Telefon: +420 608830824
 

Sbor dobrovolných hasičů Bludov [ www stránky]

Prezentace obce v rámci okresu, kraje i republiky, v soutěžích mládeže, mužů, žen a veteránů, činnost zásahové jednotky ve spolupráci s Referátem obrany a ochrany a s Hasičským záchr. sborem okresu Šumperk, dlouhodobá spolupráce s ostatními sbory i ze Slovenska.
Adresa: 506 Telefon: +420
 
Zpět!
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.