Jmenné složení orgánů obce

 Zastupitelstvo obce Bludov:

Ing. Pavel Ston (starosta - uvolněný)
E-mail: ston@ou.bludov.cz
Ing. Josef Ťulpík (místostarosta - neuvolněný)
E-mail: mistostarosta@ou.bludov.cz
Ing. Jaroslav Balhar, MBA. (radní)
Jaroslav Čech (radní)
Bc. Roman Holinka (radní)
Prof. PhDr Stanislav Balík, Ph.D. (zastupitel)
Karel Bank (zastupitel)
Mgr. Luděk Březina (zastupitel)
Jaroslav Hudlík, DiS. (zastupitel)
Mgr. Jakub Jelínek (zastupitel)
Ing Kateřina Juránková (zastupitelka)
Ing. Milan Klimeš (zastupitel)
Jindřich Matěj (zastupitel)
Mgr. Karel Směšný (zastupitel)
Bohuslav Strouhal (zastupitel)

 Rada obce Bludov:

Ing. Pavel Ston (starosta - uvolněný)
E-mail: ston@ou.bludov.cz
Ing. Josef Ťulpík (místostarosta - neuvolněný)
E-mail: mistostarosta@ou.bludov.cz
Ing. Jaroslav Balhar, MBA. (radní)
Jaroslav Čech (radní)
Bc. Roman Holinka (radní)

 Komise sociální a bytová:

Ing. Josef Ťulpík (předseda)
E-mail: mistostarosta@ou.bludov.cz
Gabriela Flašarová (tajemnice)
E-mail: flasarova@ou.bludov.cz
Marie Balharová (členka)
Pavla Juřinová (členka)
Jana Kulilová (členka)
Bc. Dana Mikulášová (členka)
Marie Znojová (členka)

 Komise stavební:

Ing. Jaroslav Balhar, MBA. (předseda)
Eva Kösslerová (tajemnice)
E-mail: kosslerova@ou.bludov.cz
Pavel Jurka (člen)
Jindřich Matěj (člen)
Miroslav Plhák (člen)
Ing. František Snášel (člen)
Mgr. Vladimír Vlček (člen)

 Komise životního prostředí:

Mgr. Jana Holinková (předsedkyně)
Lucie Šoupalová, DiS (tajemnice)
E-mail: soupalova@ou.bludov.cz
Šárka Dostálová (členka)
Leona Mazáková (členka)
JUDr. Josef Sedláček, st. (člen)
Ing. František Snášel (člen)
Bohuslav Straka (člen)
Josef Temnyak (člen)

 Komise kulturní, mládeže a sportu:

Prof. PhDr Stanislav Balík, Ph.D. (předseda)
Hana Činková (tajemnice)
E-mail: cinkova@ou.bludov.cz
Kamila Banková, DiS. (členka)
Marcela Březinová (členka)
Bc. Barbora Haušková (členka)
E-mail: kulturni.dum@ou.bludov.cz
Marie Jánětová ml. (členka)
Karolína Kotrlá (členka)
Mgr. Ivana Přikrylová (členka)
Pavel Srb (člen)
Mgr. Lubica Vojteková (členka)

 Komise lázeňská:

 Komise likvidační:

Jaroslav Čech (předseda)
Bc. Marie Konečná (tajemnice)
E-mail: konecna@ou.bludov.cz
Petr Švéda (člen)
Ing. Josef Ťulpík (člen)
E-mail: mistostarosta@ou.bludov.cz

 Komise povodňová:

Ing. Pavel Ston (předseda)
E-mail: ston@ou.bludov.cz
Ing. Jaroslav Balhar, MBA. (člen)
Jaroslav Čech (člen)
Bc. Roman Holinka (člen)
Josef Kotrlý (člen)
Bohuslav Strouhal (člen)
Ing. Josef Ťulpík (člen)
E-mail: mistostarosta@ou.bludov.cz

 Sbor pro občanské záležitosti:

Bc. Barbora Haušková (předsedkyně)
E-mail: kulturni.dum@ou.bludov.cz
Marie Balatková (členka)
Renata Brokešová (členka)
Mgr. Jana Holinková (členka)
Pavla Juřinová (členka)
Jarmila Kašparová (členka)
Simona Zaoralová (členka)
Marie Znojová (členka)

 Redakční rada Bludovanu:

Prof. PhDr Stanislav Balík, Ph.D. (člen)
Karel Bank (člen)
Mgr. Alena Bauerová (členka)
Bc. Barbora Haušková (členka)
E-mail: kulturni.dum@ou.bludov.cz
Mgr. Karel Směšný (člen)

 Finanční výbor:

Ing. Milan Klimeš (předseda)
Ing. Ludmila Cekrová (tajemnice)
E-mail: cekrova@ou.bludov.cz
Karel Bank (člen)
Vladislava Dostálová (členka)
Ing. Jiří Homola (člen)
Ing. Jiří Juránek (člen)
Ing Kateřina Juránková (členka)
Petr Švéda (člen)

 Kontrolní výbor:

Jaroslav Hudlík, DiS. (předseda)
Ing. Zdeněk Kolínek (tajemník)
E-mail: kolinek@ou.bludov.cz
Marcela Březinová (členka)
Zdeňka Musílková (členka)
Mgr. Barbora Sedláčková (členka)
Jitka Snášelová (členka)

 Krizový štáb:

Ing. Jaroslav Balhar, MBA. (člen)
Jaroslav Čech (člen)
Bc. Roman Holinka (člen)
Josef Kotrlý (člen)
Ing. Pavel Ston (člen)
E-mail: ston@ou.bludov.cz
Bohuslav Strouhal (člen)
Ing. Josef Ťulpík (člen)
E-mail: mistostarosta@ou.bludov.cz
Aktualizace: 8.12.2014 (23:49)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.