Rudolf Kordas

Rudolf Kordas

(1. 3. 1873 - 4. 2. 1970)

Učitel Rudolf Kordas, jeden z posledních příslušníků obrozenecké generace severomoravských učitelů, se narodil 1. března 1873 v Dubicku. Nebyl tedy bludovským rodákem, ale jeho téměř celý život byl s Bludovem spjat. Po absolvování prostějovské reálky přechází Rudolf Kordas na učitelský ústav v Příboře, který končí roku 1892. Téhož roku nastupuje svou první učitelskou štaci na dvoutřídní obecné škole v Hrabenově. O čtyři roky později byl přeložen na tehdy čtyřtřídní obecnou školu v Bludově a Bludovu i bludovské škole zůstal věren až do svého odchodu do důchodu počátkem 20. let tohoto století.

Již v roce 1895 vstoupil do zábřežského Sokola a o dva roky později zakládá sokolskoujednotu v Bludově. Stává se jejím prvním náčelníkem, organizuje výstavbu zdejší sokolovny, je cvičitelem, vzdělavatelem, iniciátorem všech významnějších tělocvičných i kulturních podniků v obci. V roce 1912 je zvolen náčelníkem Severomoravské župy sokolské a tuto funkci zastává s přestávkou první světové války až do roku 1932, kdy je zvolen jejím místostarostou, jímž zůstal až do druhé světové války. Od svého mládí přilnul k divadlu a hudbě. Ovládal výborně řadu hudebních nástrojů, nejraději měl violu. V Bludově založil divadelní kroužek a byl v něm vlastně vším: režisérem, nápovědou, scénáristou, hercem i sbormistrem pěveckého kroužku, který při divadle pravidelně vystupoval.

Tato jeho osvětová činnost, motivovaná národním cítěním, se znelíbila německým úřadům po mnichovském diktátu. Nějakou dobu byl gestapem vězněn, potom sice propuštěn, byl však vykázán z tehdejší sudetské župy do tzv. protektorátu.

V roce 1945 se vrátil zpět na severní Moravu. Přes vysoké stáří pokračoval v osvětové práci, zejména v Sokole, později pak mezi učitelskými důchodci.

Nenápadná skromná služba lidem mu byla nejvyšším celoživotní cílem. Takovým zůstal až do své smrti 4. února 1970. Odešel v něm poslední z početné řady českých kantorů - buditelů severní Moravy.

Mgr. Jarmila Divišová

Zpět!
Aktualizace: 06.02.2011 (20:23)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.