P. Františk Alois Ermis

( 4.9.1849 - 3.5.1912 )

Hrob P. Františka Aloise Ermise na bludovském hřbitově
Hrob P. Františka Aloise Ermise na bludovském hřbitově

Na práci a činnost zesnulého faráře Němce navázal jeho poslední kaplan P. František Alois Ermis, který v Bludově působil od roku 1876. Narodil se ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 4. září 1849, vystudoval v Kroměříži a Olomouci. Bludov byl pro něj P. Františk Alois Ermisprvní a zároveň poslední farností, v níž působil. Místním farářem byl ustaven 25. února 1885.

V Bludově působil v době sílícího střetávání jak mezi Čechy a Němci, tak mezi katolíky a tzv. pokrokáři (ateisty). Inicioval založení občanské záložny v Bludově a českého gymnázia v Zábřehu na Moravě (bylo to první české gymnázium na severní Moravě). Založil či spoluzaložil spolky Svatopluk, Orel, Spolek sv. Rosálie a další. Měl velkou zásluhu na zvelebení vnitřní výzdoby a vybavení kostela a kostelíčka. Výrazně se angažoval v politickém životě obce. V roce 1908 prosadil, aby se ředitelem nově vzniklé měšťanské školy stal František Léhar. Obec Bludov jej roku 1909 jmenovala svým čestným občanem (obec Bohutín tak učinila již dříve).

Dne 3. května 1912 náhle zemřel. Farní úřad zdědil jeho knihovnu, z níž je cenný především Ottův naučný slovník. Za účasti velkého množství lidí a asistence celé řady okolních kněží jej pochoval jeho spolužák Antonín Cyril Stojan, pozdější olomoucký arcibiskup. Je pohřben vedle svého předchůdce na místním hřbitově.

Doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Zpět!
Aktualizace: 02.01.2010 (22:29)
Copyright (c) 2001 - 2019 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.