Jan Březina

Jan Březina

(23. 10. 1877 - 21. 9. 1962)

Narodil se v Bludově 23. října 1877. Po absolvování šumperského gymnázia odešel na Karlovu univerzitu do Prahy, kde studoval matematiku a fyziku a kde byl také v roce 1909 promován na doktora filozofie. Až do počátku předmnichovské republiky působil jako středoškolský profesor v Olomouci, Přerově a Prostějově. Pak se jeho trvalým působištěm až do odchodu do výslužby v roce 1938 a posléze i místem zaslouženého odpočinku stala Praha. Avšak až do své smrti 21. září 1962 zůstal věrný severní Moravě, rodnému Bludovu, kam pravidelně zajížděl a kde také strávil nejednu družnou chvilku s přítelem z mládí Adolfem Kašparem. Jejich přátelství se také trvale promítlo v sličné publikaci Paměti obce Bludova, která vyšla v roce 1926 a v níž Kašpar doprovodil Březinův text půvabnými ilustracemi svého dětství. Obsáhlá vlastivědná monografie obce, dílo mnohaletého pilného Březinova studia stála na počátku jeho cenného vlastivědného díla. Dokladem trvalého přátelství obou rodáků zůstává i Březinova vzpomínka na Kašpara Bludovský rodák vzpomíná, uveřejněná ve sborníku Čtvrtky III. v roce 1935 a znovu přetištěná ve vlastivědném sborníku Severní Morava u příležitosti 100. výročí narození Adolfa Kašpara v roce 1977.

I když původní vědecký zájem, daný jeho odbornou profesí, vedl Březinu k sepsání řady fyzikálních studií a příruček, jako byla O vzduchu a jeho pohybu (1907), O povětrnosti a její vědeckém předvídání (1908), O řešení slovních příkladů z fyziky (1911), Praktické cvičení z fyziky (1923, druhé vydání 1936), později pak Výbor z fyzikální literatury (1935) a některá hesla v Technickém naučném slovníku, převážil u něj od dvacátých let zájem vlastivědný. Po vydání Pamětí obce Bludova byl vyzván brněnskou redakcí Vlastivědy moravské, aby napsal Vlastivědu šumperského politického okresu. Prvním výsledkem práce na tomto úkolu byla již menší příručka Velký politický okres šumperský (1930). O dva roky později pak vyšel v rámci Vlastivědy moravské svazek Šumperský, staroměstský a vízmberský okres, který dodnes zůstává základní vlastivědnou příručkou pro oblast bývalého šumperského okresu před rokem 1960. Ještě před druhou světovou válkou dokončil dr. Březina v rukopise i další svazek Vlastivědy moravské - Zábřežský, mohelnický a šilperský okres, jehož vydání v upravené a doplněné verzi se však uskutečnilo až v roce 1963 pod názvem Zábřežsko v období feudalismu do roku 1848.

Dr. Jan Březina byl i autorem celé řady drobnějších a historických studií i článků otiskovaných porůznu v krajinských vlastivědných časopisech a novinách, zejména v zábřežském Moravské severu. Nedokončeno zůstalo již druhé částečně doplněné vydání Dějin Bludova, obsáhlejší vlastivědná práce Severomoravské rody a další. Březinovo dílo zůstává trvalým přínosem pro severomoravskou vlastivědu, průkopnickým činem na nějž mohou navazovat další generace vlastivědných pracovníků.

Dr. František Spurný, CSc.

Zpět!
Aktualizace: 02.01.2010 (22:54)
Copyright (c) 2001 - 2019 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.