Stavby lidové architektury

Horní konec obce je pravděpodobně nejdříve osídlenou částí obce. Zánikem hradu a výstavbou nového vrchnostenského sídla - tvrze a později vlastního zámku - se podstatně změnil i význam a osídlení dnešního středu obce. Horní konec tak zůstal jako doklad původní zástavby. Původní dřevěné stavby (roubenky) mají svůj vlastní vícejak tisíc let dlouhý vývoj. Statek čp. 126 očima Adolfa KašparaStavěly se buď přímo z kulatých stromů, nebo kmeny byly opracovány pouze z vnitřní strany domu. Členění domu bylo a je ve všech oblastech vlastně shodné - buď jedna místnost 3x3 nebo 4x4 metry, později dvě takovéto místnosti spojené spojovací místností - síní. Druhá místnost byla zpravidla stáj pro zvířata. Dřevěná podlaha v obytné místnosti se objevuje až v polovině 18. století. Z vnější strany se jednotlivé trámy utěsnily buď hlínou nebo hlínou a mechem, nebo se celá venkovní stěna omazala hliněnou maltou a potom nabílela vápnem. Tak vznikla "roubenka v kožichu". Na horním konci se dochovaly takovéto roubenky v kožichu dvě - čp. 120 a čp. 125. Jsou přízemní, obdélníkového půdorysu, s lichoběžníkovým dřevěným štítem a podlomenicí. Obě mohly být postaveny v druhé polovině 18. století, nejpozději počátkem 19. století, kdy se běžně stavěly i na venkově zděné stavby, nejdříve z nepálených cihel (vepřovic), později ze smíšeného zdiva.

Další statky

Ing. Karel Janíček

Zpět!
Aktualizace: 09.11.2005 (23:14)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.