Obrázek Panny Marie s Ježíškem

Obrázek Panny Marie s Ježíškem
Tento obrázek je v zahradě pana Straky č. 53.
Původně stával na mezi u cesty na bývalé hrázi rybníka Špalku.

Původ tohoto obrázku je doložen písemnou zprávou, která s dobovými mincemi byla nalezena při přemísťování roku 1956. Text dopisu byl doslovně přeložen panem učitelem Blažkem (dopis byl psán kurentem). Vyjmuto z dalekosáhlého textu:

Tento obrázek byl postaven roku 1832, kdy v okolních dědinách řádila cholera, kdy Pán Bůh všemohoucí nás ráčil zachovati od těch těžkých bíd. Obrázek byl posvěcen velebným farářem Antonem Kouřilem, narozeným v Dlouhomilově. Sloup, na němž byl obrázek, pocházel z Kostelíčka, co na něm byl kór a byl postaven na pozemku Antonína Hoška hospodářem chalupy č. 53. Toho času učil na škole Johann Benda, obecním rychtářem byl Josef Eineigel, toho času též mlynář, kostelník Andrej Mill, hrobař Matouš Člupný a pan hrabě František z Žerotína.

Zapsáno 15. máje 1832

Celý text si můžete přečíst zde.

František Pavlů

Zpět!
Aktualizace: 09.11.2005 (23:10)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.