Boží muka

Rustikální sloupcová Boží muka u Kostelíčku Božího těla
Státní chráněná památka č. 839/3, parcela č. 2522 O.P.
Vlastník: Římsko-katolický farní úřad v Bludově.

Roku 1683 nechal místní farář P. Tomáš František Fojtík postavit u kostelíčka boží muka, na kterých byla uvedena následující (dnes již nečitelná) písmena: SVB. A.R.D. T.F.F.P.B.E., což znamená: Sub Admodum Reverendo Domino Thoma Francisco Fojtik Parocho Bludoviensi Erectum (postaveno za důstojného pána Tomáše Františka Fojtíka pastýře bludovského). Jedná se o cca 3 m vysoký pískovcový sloup, jenž je zakončen čtyřbokou kapličkovitou hlavicí s kovovým křížem. Podle nezaručené pověsti (kterou zmiňoval i P. Josef Němec, který v Bludově jako duchovní sloužil od roku 1828) stojí muka pro výstrahu Bludovským na místě, kam byl sto let před postavením (na konci 16. století) zavlečen a utracen bludovský farář. Pověst už nic neříká o tom, který farář to měl být. Např. o faráři Janu Phokasovi se neví, jestli zemřel v Bludově, nebo jestli byl vyhnán, když farnost odpadla od římskokatolické víry. Ze známých bludovských kněží jedině on by mohl být na tomto místě zabit. Vyloučena není také možnost, že se jednalo o zcela jiného, nám (a písemným pramenům) zcela neznámého kněze, např. katolického misionáře, který se mohl snažit vrátit odpadlé věřící zpět do katolické církve. Podle jiné pověsti postavil farář Fojtík boží muka proto, aby dosvědčil svou pravověrnost v době čarodějnických procesů, které se nevyhýbaly ani kněžím.

Doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Zpět!
Aktualizace: 29.10.2005 (14:03)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.