Zrušení Kostela Božího Těla

Opis z farní kroniky psané P. Ermisem 31.12.1900

Dvorním dekretem ze dne 10.7.1788 zkáze byly vydány všechny svatyně, kapličky, Boží muka, které sice bezprostředně farním službám Božím nepřináležely, ale nicméně byly zevnějším znamením pro kolem jdoucí, že v této osadě či vesnici žijí katoličtí křesťané. Služby boží se mohly konat výhradně ve farních kostelích.

Tak zrušen a zkáze vydán byl Kostelíček Božího Těla u Bludova, milé to místo, Kostel Božího Těla nakreslený pro Paměti obce Bludov bludovským rodákem Adolfem Kašparemkteré posvěceno dávnými zkazkami věků časem se stalo velmi hledaným a hodně navštěvovaným poutním místem pro celé široké okolí.

Pan farář bludovský p. Matouš Klekner chodil dne 10.7.1788 rychlým krokem vzhůru dolů po světnici v patrném rozčilení, kterak by ne? Právě před chvílí byl mu doručen vrchnostenským mušketýrem úřední dopis od C.K. krajského úřadu v němž se mu na vědomost dává, že na základě císařského patentu ze dne 10.7.1788 Kostelíček Božího Těla se zrušuje a že ve smyslu toho nařízení má inventární věci a církevní fondy kostelíčka státní správě vydati.

P. Matouš Klekner co zde byl knězem choval milý kostelíček jako zřítelnici oka svého. Pomyšlení na boje kdy svedení farníci bludovští dle pověsti u kostelíčka vlastního faráře zabili, aby udělal místo vnuceného jim protestantského kazatele. Přes všechny tyto boje byl a zůstal kostelíček místem a věkem strážcem a úcty k největšímu a nejmilejšímu a věkem víry katolické k nejsvětější Svátosti oltářní.

A nyní on milovník tohoto místa má vlastní ruku přiložiti ke zkáze svatyně milované. Kterak to jenom provede? Co učiní? Znovu nahlédl do spisu mu dodaného. Sloh jeho je panovačný, přísný, nemilosrdný zcela po zvyku tehdejších vládnoucích kruhů pociťujících sebemenší odpor bylo zločinem vzpoury a jistým hrobem opovážlivce.

Zpět!
Aktualizace: 13.11.2005 (00:07)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.