Bludovské zvony

Zvony před zavěšením na kostelní věž
Zvony před zavěšením na kostelní věž

P řed koncem minulého století viselo na kostelní věži pět zvonů – tři velké pod ciferníky věžních hodin a dva malé v tzv. “lucerně věžové”. Dle církevního místopisu sepsaného Dr. Řehořem Volným, na kterého se odvolává autor pamětní knihy kostela a fary bludovské František Alois Ermis, byla většina z nich pořízena před r. 1600 – tedy v době, kdy s největší určitostí Čeští bratří vystavěli na místě starého dřevěného první kamenný kostel.

Staré zvony

Největší ze zvonů (sv. Jiří) vážil 890 kg. Rok pořízení není znám. Ví se však, že dvakrát pukl – poprvé v r. 1714, podruhé r. 1875. Zvon byl ozdoben a měl nápis “Sancte Georgi, libera nos a malo” což v překladu znamená “Svatý Jiří chraň nás od zlého”. Druhý zvon (P. Maria), kterému se říkalo poledník, neboť ráno, v poledne a na večer se jím zvonilo klekání, pukl v létě r. 1893. Vážil 440 kg, pořízen byl r. 1598 a nesl nápis “Gott demm Herrn sei Dank”, v překladu “Pánu Bohu buď dík” a označení zvonařské dílny “Johann Beger von Schweidnitz 1598”. Na třetím zvonu z větších nejmenším – váží asi 280 kg – je to onen, který se po r. 1945 do Bludova vrátil a kterému se dnes říká poledník – je nápis “Verbum domini manet in aeternum 1599”, v překladu “Slovo Páně trvá na věky 1599” Zhotovil jej Jan Wolf v Olomouci v r. 1599.

Malý zvonek Sanctus, kterým se zvonilo při pozdvihování, nesl nápis “Slovo Pánie zustává na wieky.” Byl z r. 1591, v r. 1905 pukl a byl přelit. Zvonek “umíráček” zasvěcený sv. Barboře, patronce umírajících, byl pořízen z odkazu faráře Matouše Kleckera r. 1797. Ulit byl v Olomouci Wolfgangem Straubem.

11. října 1916 byly z věže shozeny dva zvony, a sice sv. Jiří a sv. Maria. Za zmínku stojí, že se pádem z věže nepoškodily, zaryly se do země. Za zvony obdržela farnost částku 4036 K, která byla uložena na tzv. zvonový fond. "Smutně rozezvučely se ráno - napřed umíráček. Věřící byli upozornění již před týdnem na brzkou rekvizici a již tenkrát lkal celý kostel. Při odebírání lid celkem byl rozhořčen, třeba mu účel byl vysvětlen a s velkým reptáním tuto oběť přijímal." (Pamětní kniha kostela a fary v Bludově, sv. II., s. 189)

20. září 1917 rekvizice zvonů pokračovala. Byl odvezen umíráček 45 kg těžký a nejmenší ze zvonů Sanctus 26,5 kg těžký. 26 října téhož roku přišli vojáci zase a odebrali cimbály věžních hodin a zvonek z věže od Kostelíčka Božího Těla. “Kostelécký” zvonek vážil 48,5 kg, v průměru měl 44 cm, zhotoven byl roku 1836 firmy Strauch v Olomouci. Byl ozdoben obrazem Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého. Hodinové cimbály vážily 58 kg a 25 kg. O platbě za tyto zvony se nepíše. Byly pravděpodobně odvezeny bez úhrady. Týden před vyhlášením ČSR – 21. října 1918 byl učiněn pokus varhanářem Maderem z Olomouce o odebrání cínových píšťal z kostelních varhan. Pan farář Karel Dřímal v Pamětní knize píše, že se již Rakousko hroutilo a proto, že píšťaly nevydal. Cimbály k věžním hodinám byly od firmy Concordia ve Slezsku(Hošťálkovice) pořízeny v r. 1921, ne ovšem bronzové, ale z ocelového plechu. Za bronzové o váze 80 kg a 42 kg byly vyměněny v r. 1930 při instalování nových věžních hodin. Dodala je firma Richarda Herolda z Chomutova. Ke Kostelíčku byl pořízen v r. 1922 42 kg těžký zvon od firmy Václav Červený z Hradce Králové.

Zvony meziválečné

21. září 1924 vysvětil Dr. Jan Kubíček, prelát z Olomouce, rodák z Klášterce, tři nové zvony, které byly k válkou ušetřenému zvonu, jež má tón D2, na kostelní věž při velké církevní slavnosti zavěšeny. Tyto tři zvony dodala firma Richarda Herolda z Chomutova v těchto rozměrech a hudebních laděních:

Jméno Tón Průměr Váha
sv. Jiří G1 1040 mm 672 kg
sv. Maria B1 870 mm 380 kg
sv. Cyril a Metoděj C2 750 mm 244 kg

Za kmotry byli: velikému zvonu všichni, prostřednímu pí. Zdeňka Zierotinová, nejmenšímu Jan Březina z čp. 36 (Róčild), kostelní hospodář a největší dobrodinec na zvony. Na zvonech byly odlity obrazy světců, kterým byly zasvěceny, a na všech stejný nápis “Věnovali katolíci farnosti bludovské 1924”. V r. 1932, kdy Pamětní kniha končí, byly na věži zvony čtyři. Kdy byl pořízen dnešní umíráček, bude předmětem dalšího bádání.

Zápis o zabavení tří zvonů před koncem druhé světové války se nezachoval. Nicméně víme, že všechny zvony, s výjimkou umíráčku, byli odvezeny. Ještě před tím, než je okupační moc odvezla, stihli na ně mladí muži ze Stonovy továrny (mezi nim např. Zdeněk Ston z čp. 652) vysekat nápis BLAUDA (německý název naší obce). Vysekaný nápis způsobil, že jeden z odvezených zvonů byl v r. 1945 v Hamburku nalezen, do Bludova vrácen a zpět na kostelní věž zavěšen. Pořízen byl v roce 1599.

Je téměř neuvěřitelné, že čtyřista let starý zvon, kterým se denně zvoní ranní a večerní klekání, poledne, sezvání se jím k bohoslužbě a v neposlední řadě zní spolu s umíráčkem ve chvílích, kdy se pohřební průvod ubírá z kostela na hřbitov, stále slouží. Uvědomíme-li si, kolika generacím našich předků za těch čtyřista let zvonil při křtu, svatbě i pohřbu, nezdá se ani možné, že ještě nepukl a nemusel být přelit.

Na začátku jednadvacátého století znovu: "Te Deum laudamus..."

Z iniciativy místních věřících vzešla snaha o pořízení nových zvonů, aby se jejich počet alespoň částečně přiblížil předválečnému stavu a díky kterým by také vyzvánění mohlo být slavnostnější a hlasitější. Věž byla odborně prohlédnuta a posouzena a bylo doporučeno pouze vyměnění několika vadných trámů. Dřevo na výměnu i na zhotovení nových stolic pro zvony darovala jej obec Bludov.

Na začátku roku 1998 začaly v místním kostele probíhat pravidelné měsíční sbírky, při nichž se během dvou let vybralo neuvěřitelných 380.000,- Kč. I nevěřící občané byli vyzváni, aby přijali pořízení zvonů jako výzvu k projevu sounáležitosti k naší krásné obci a přispěli každý dle svých možností. Vždyť zvony zvoní věřícímu i nevěřícímu, chudému i bohatému stejně, rozdíl nedělají. Za přispění místních podnikatelů a díky daru obce Bludov se "mimo kostel" vybralo dalších 210.000,- Kč. Tato hotovost pokryla náklady, které činily 597.551,10 Kč.


Po shromáždění cca poloviny zmíněné částky bylo nutno rozhodnout, se kterou firmou bude uzavřena smlouva na dodávku zvonů. Bylo nutno dodržet zákon o zadávání veřejných zakázek – pořízení zvonů totiž bez jakéhokoliv zpochybnění veřejnou zakázkou je. Tento zákon nařizuje vyzvat více zájemců k soutěži o zakázku. Rozhodnutí o vítězi soutěže se ponechává na zadavateli. Byla vybrána firma Zvonařství Manoušek Zbraslav, která je pokračovatelem firmy Herold z Chomutova, která v roce 1924 dodala zvony na bludovskou kostelní věž. Ještě před podpisem smlouvy o dodávce zvonů bylo p. Manouškem zjištěno, že je nutno obnovit nejen podlahu ve zvonici, jak se původně předpokládalo, ale zhotovit celou novou zvonovou stolici. Na podlahu a částečné vyspravení věže dodala dřevo obec Bludov, dubové dřevo na zvonovou stolici daroval ing. Karel Mornstein.

Instalace nových zvonů
Instalace nových zvonů

11. prosince 1999 byly na věž po vysvěcení instalovány dva nové zvony a sice sv. Jiří, tón G1, o hmotnosti 678 kg, Panna Maria, tón B1, 358 kg, a restaurovaný zvon D2, kterému říkáme poledník, o hmotnosti 252 kg. Z výše uvedených důvodů je na nových dvou zvonech uveden nápis: “Věnovali občané bludovští”. 11. prosince 1999 večer se z bludovské věže po více než padesáti letech znovu ozvalo slavnostní "Te Deum laudamus..." neboli "Bože, chválíme Tebe..."

Doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Zpět!
Aktualizace: 19.10.2005 (00:42)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.