Paměti obce Bludova

Statek čís. 126 odstoupil r. 1715 Pavel Bartoš za 250 mor. tol. synu Janovi. Vdova po tomto prodala jej pro dluhy r. 1750 Janu Ptáčkovi z Bohutína. R. 1763 převzal statek syn předešlého. Roku 1775 prodala vdova po Ptáčkovi statek Josefu Motykovi. R. 1780 koupil jej Jan Ospálek, po němž Přišel zpět do rukou Bartošů. Po Josefu Bartošovi zdědila jej dcera, která se vdala za Josefa Hrocha z Hrabové. Po smrti Hrochově drží jej Alois Diviš. (Viz vyobrazení statku.)

Bývalý statek čís. 127 prodal r. 1716 Josef Povýšil za 410 mor. tol. Janu Slonovi. R. 1743 byl na něm syn předešlého Jakub, později Josef Ston. Po Stonech vystřídali se ve třech kolenách Antoníni Hrubí. Poslední prodal statek zadlužený židům z Mohelnice, kteří jej r. 1883 prodali zeti Antonína Hrubého Jiřímu Hrdinovi, který však na něm dlouho nepobyl. Pak střídali se na něm různi spekulanti, kteří jej oklešťovali; to, co zbylo, koupeno pro Adolfa Vlka.

Bývalý statek čís. 128 byl r. 1715 po Václavu Motykovi prodán synu jeho Jiřímu za 400 mor. tol. R. 1752 byl na něm Josef Motyka, r. 1778 Jan Motyka, jenž zemřel r. 1796. Vdova po něm držela statek do r. 1807, kdy jej postoupila synu Janovi. Ten odevzdal jej opět synovi. Bezdětná vdova po tomto vzala si bludovského mlynáře, vdovce Jana Einaigla, za něhož bylo nejlepší pole od statku odprodáno. Zbytek převzal Alex Einaigl a dal jej věnem dceři Anně, provdané za jistého Schönpfluga. Nyní je na statku Robert Motyku.

Statek čís. 130 postoupil r. 1720 Jan Pobuda za 320 mor. tol. synu Jiřímu. R. 1760 byl na něm syn jeho Adam, r. 1799 syn tohoto Jan. Tento Jan Pobuda byl po smrti Jana Jáněte z č. 45 spolunájemcem statku č. 45. 14. ledna 1795 zabil se v lesích mírovských. V druhé polovici 19. století hospodařili na usedlosti Jílkové, r. 1884 byla rozkouskována. Vystřídali se na ní Jan Janeček, Ferdinand Kulhaj, Jan Kulhal a František Březina (od smrka). Po smrti posledního a jeho ženy drží ji sirotci.

Na statku čís. 131 byla usedlá rodina Kozáků. R. 1722 postoupil Martin Kozák statek za 430 mor. tol. synu Jindřichovi. R. 1755 prodal jej syn předešlého Jindřich Jakubu Juřinovi. Vdova po tomto vdala se r. 1759 za Jiřího Motyku. Ten pustil statek r. 1762 Josefu Snášelovi, jehož rod na něm dosud hospodaří.

<< Předchozí  99  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 27.01.06 (20:15)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.