Paměti obce Bludova

Statek č. 90, zvaný Jakubovský, prodal r. 1668 Jakub Heděnec za 1000mor. tol. vrchnosti. Nyní je na tom místě dřevěná chalupa s velkou zahradou. Říkají tam v Židovně.

Bývalý statek č. 95 prodal r. 1722 Tobiáš Juřina za 350 mor. tol. Janu Hüblovi z panství zábřežského, ten r. 1750 Jakubu Hüblovi. R. 1777 držel statek Jiří Tvrdý (snad přezdívka Hüblova). Hüblům patřil statek až do r. 1874, kdy byl koupen parcelářem Josefem Plhákem a rozkouskován. Zbytek poli s hospodářským stavením koupil Josef Březina, syn Františka Březiny z č. 118, a drží jej.

Bývalý statek č. 96 dal r. 1712 Jakub Kulhaj za 385 mor. tol. synu Václavovi, který jej r. 1730 prodal švakru Sekaninovi. V letech 1753 až 1782 hospodařil na něm Jan Sekanina, po mém do r. 1809 opět Jan Sekanina. Rod Sekaninův držel statek až do r. 1881. Statek Sekaninův patřil kdysi k největším v Bludově. Po smrti bezdětného Jana Sekaniny byla nejlepší pole odprodána a zbytek statku šel z ruky do ruky, až z něho zbylo jen obytné staveni, které několikrát vyhořelo. Pole rozprodal parcelář Plhák z Bohuslavic.

Zahrada č. 98 patřila r. 1713 Jiřímu Pokornému, od něhož ji koupil Jan Ston za 250 mor. tol. Ten ji prodal r. 1745 Josefu Pecháčkovi, po němž ji užíval (1757) syn Josef. Když ten zemřel, držel ji pro Pavla Pecháčka po 18 let Jan Nezbeda. Po 121etém držení postoupil ji Pavel Pecháček Josefu Pecháčkovi. Po r. 1880 hospodařil na ní Alex Kohout, jenž pole odprodal. Bídné stavení vyhořelo. Nyní na ní je Antonín Kotrlý z č. 85.

Zahradu č. 100 prodal r. 1708 Jak. Pospíšil Jiřímu Bartošovi za 100 mor. tol. R. 1740 byl na ni jeho syn Jindřich, po něm syn Jindřichův Josef. Pak ji koupil Amand Weiser, který ji prodal Josefu Umlaufovi. R. 1885 stavení úplně vyhořelo. Nyní stojí na místě tom chalupa Arnošta Knypla.

Statek č. 101 postoupil r. 1719 Pavel Myšák synu Martinovi, který r. 1744 svůj statek zaměnil za zahradu č. 104 s Josefem Pecháčkem. Po tomto byl na statku syn jeho Jakub Pecháček (1760). Rod Pecháčků hospodařil na statku až do doby, kdy jej koupil Jan Janeček z Chromče. Ten prodal jej švakru Josefu Plodovi, po němž jej zdědil syn Petr Plod přiženělý na č. 73.

<< Předchozí  94  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 27.01.06 (19:54)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.