Paměti obce Bludova

prodavatele a jeho manželky bude hospodář povinen dáti za tu chaloupku všem dědicům Jiřího Pavlíka po 12 zl. Zároveň zadává prodávající svému synu Josefovi předem, před druhými otcovskou pomoc 30 mor. tol. závdankových a 15 tol. na veselí nebo výbavu, dohromady 45 tol. Se zřetelem na to, že dcery obdržely krávy, složí kupující Josefovi za 1 klisnu 20 z1. Že kupující bude dobrým hospodářem a že bude bez ostudy konati své povinnosti vůči císaři, vrchnosti a obci, zaručili se za něho Václav Pavlík a Jakub Doležel svými vyplacenými statky.

Stalo se za Jana Františka Kulhaje, t. č. rychtáře, Jiřího Bartoše, purkmistra a úřadujících osob Jana Kulhaje, Václava Pavlíka, Jakuba Hrabáčka, Jana Člupného, Matěje Jáněte a Jana Sekaniny.

Vdova po Pavlu Březinovi Alžběta vzala si r. 1738 Jana Hlásného, který hospodařil na statku do r. 1756, kdy jej odevzdal nevlastnímu synu Josefu Březinovi. Ten držel statek do r. 1792. Po něm byl na statku syn Josef, pak jeho dcera Alžběta, provdaná za Tobiáše Mináře z Horních Studýnek, který oň přišel. Koupil jej levně Motyka, jehož rod dodnes na něm hospodaří.

Statek č. 84 postoupila r. 1718 vdova po Jakubu Ospálkovi Barbora Václavu Hanóskovi za 300 mor. tol., aby jej užíval do plnoletosti Jakuba, syna Jakuba Ospálka. Vdova po Jakubu Ospálku ml. Kateřina odevzdala jej r. 1763 synu Josefovi, který na něm hospodařil do r. 1795. Potom drželi jej Plodi. Dcera po Josefu Plodovi vdala se naň za Františka Čmakala z č. 106, po němž jej má syn Stanislav.

Na statku č. 85 hospodařil rod Šajů. R. 1722 postoupil Václav Kašpar statek svému nevlastnímu synu Václavu Šajovi, synu po Pavlu Šajovi, za 500 mor. tol. Když Václav Šaj zemřel, prodala vdova po něm Zuzana statek zpět tchánu Václavu Kašparovi. Ten jej prodal r. 1751 Matouši Zatloukalovi, s něhož přešel r. 1757 na syna Martina, s tohoto pak na Josefa Zatloukala. Když tento r. 1774 zemřel, držel statek Pavel Pecháček pro syna po Josefu Zatloukalu Martina. Martin převzal statek r. 1781 a hospodařil na něm do r. 1804. Později získal statek Karel Kotrlý z Chromče. Po něm drží jej syn Karel.

<< Předchozí  93  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 27.01.06 (19:52)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.