Paměti obce Bludova

5) Kupující bude vdově až do její smrti a nezletilým dětem podle závěti obdělávati svými koňmi všecko pole při výměně za pozemkem Jiř. Jáněte, dovolí na kusu louky za Markavinou před Chromčí, od řeky Moravy počínajíc, podél vymletých dílku až po chromečskou louku, volně žíti trávu a pást volně její dobytek se svým a udělá jí v lese a na lukách každoročně 4 sáhy dříví a přiveze jí je. Kupující dále jí dovolí užívati ze všech ovocných stromů třetiny. Rovněž ponechá ji do smrti za výměnu chaloupku se stromy, která byla před lety od obce koupena. Po její smrti dostane ji zadarmo její dcera Rozálie; zemře-li, připadne synu Ignácovi. Kdyby tito dva zemřeli, aneb jí nepotřebovali, má na ni předkupní právo kupitel rychty.

6) Dceru Barboru, která je trudnomyslná, bude míti matka u sebe, pokud bude na živu; po její smrti postará se o Barboru, zůstane-li nezaopatřená, poctivě rychtář.

7) Kupující přijme a zaplatí koně a hovězí dobytek, který je při rychtě nad obvyklé příslušenství, a to desetiletého hřebce a dvouletou kobylu a letošní hříbě, z kterých první dva byli soudně odhadnuti na 44 zl.; stržené peníze dostanou syni Ignác a František. Letošní hříbě si podrží kupec přes zimu a pak je dá na vytřepáni matce ve prospěch dětí. Z hovězího dobytka přichází v úvahu šest dojných krav, jedna dvouletá jalovice, pět ročků - jalovic, dvě letošní, odstavené jalůvky, jeden dvouletý býk, 1 býk - roček, z nichž si vdova ponechává dvě krávy a jednu roční jalovici. Dceři Terezii do hospodářství se dají tři krávy, dceři Barboře jedna kráva, jedna dvouletá jalůvka stelná a jalůvka - roček, dohromady tři kusy. Ostatních šest kusů, t. j. býčci a jalovice, zůstane kupujícímu k vystrojení svatby svobodným ještě dětem, k čemuž vdova dá pro všech pět dětí deset měřic rži. Dceři Barboře bude kupující, pokud bude třeba, chovati dobytek ze své píce a beze škody pro ni. Rozálii chce matka odkázat tři kusy dobytka; zemře-li matka brzy, bude kupující chovati tyto tři kusy zdarma u rychty pro Rozálii. Sirotkům Ignáci a Františkovi dostane se podle poslední vůle otcovy po 50 mor. tol. z tržní ceny na výpomoc. Kdyby jeden nebo druhý z nich zemřel svoboden, rozdělí se jeho výpomoc mezi všechny ostatní dědice.

<< Předchozí  86  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 27.01.06 (19:34)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.