Paměti obce Bludova

a obcuje mezi německou šlechtou, nehlásil se již ke svým českým předkům, aby si své veřejné postaveni nezhoršil, ačkoli mu nemohlo býti neznámo, jak jeho dědeček Přemek ještě si vážil, a to v pohnutých dobách třicetileté války, mateřského jazyka svých českých předků.

26. května 1713 byl z nejvyššího rozhodnutí zaveden robotní patent. Robota měla podle něho tam, kde nebyla přesně vytčena, trvati tři dni týdně, a to od východu slunce až do západu s dvouhodinným odpočinkem o polednách. O senosečích, žních a strháni rybníků byly činěny výjimky v robotování. 22. února 1717 byly robotní předpisy opakovány a doplněny, ježto nebyly všemi vrchnostmi dodržovány. Tažná robota byla vyměřena na 10 hodin denně, pro ruční robotu však nebylo určeno měřítko. Přikoupila-li vrchnost pozemky, neměla se robota na ně rozšiřovati. Vedle pevné vyměřené roboty byli poddaní zavázáni podle okolností voziti dříví, stavěti ploty, vykonávati ponůcku a pod.

V létě r. 1714 přišel na Šumpersko, Zábřežsko a Šilpersko hlizový mor aneb černá smrt, které padlo mnoho lidi za oběť. Nemoc ta, jež byla do Evropy zavlečena z Asie, projevovala se blednutím, hořkým zápachem z úst, krvácením z nosu a plic, vznikem podkožních výlevů krve i kožních hliz. Smrt po této nákaze se dostavovala rychle, první nebo druhý den po infekci. I zdraví lidé zmírali náhle. Možná, že šířeni morové nákazy umožnily nebo aspoň usnadnily neblahé poměry přírodní, zdravotní a společenské; přicházelať černá smrt obyčejně po neúrodě, povodních, válkách a podobných pohromách. V bludovské matrice úmrtí je zaznamenáno v r. 1715 třikrát více zemřelých nežli v letech předchozích a následujících.

12. května 1716 zemřel Jan Jáchym z Žerotína a jeho dědicem se stal jediný jeho syn Jan Ludvík, nar. 1699, jenž dlel právě na cestách. Za Jana Ludvíka byla v Bludově obnovena pozemková (gruntovní) kniha dosud zachovaná. Kniha ta, jež má 1360 stran, byla založena r. 1729 za zámeckého hejtmana, urozeného vašnosty p. Jana Jiřího Richtera, za rychtáře Jana Kulhaje, za purkmistra Jiřího Bartoše a za obecního písaře Mikuláše Hlásného. Titulní list

<< Předchozí  83  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 27.01.06 (19:16)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.