Paměti obce Bludova

Od 1. listopadu 1658 počala se rozvrhovati a platiti berně podle lánů. Vrchnosti neuváděly svůj vlastní, přímo spravovaný, nemovitý majetek do lánů, takže se od placeni berně aneb kontribuce samy osvobozovaly. Teprve r. 1698 byly vrchnosti přinuceny, aby také platily pravidelně řádnou berni; tu aspoň část její svalovaly na poddané, hledíce se různými způsoby na nich odškodňovati. Vždyť vybíraly od poddaných kontribuci samy a odváděly ji bernímu úřadu. Pořídil-li se tedy soupis buď co do počtu poplatníků aneb co do výměry polí neúplný a byla-li vybírána berně podle pravého stavu, vydělávalo tím vrchnost pro sebe. Do jaké míry byl úřední soupis bludovský správný, možno se domysliti z věrohodné zprávy bludovského faráře Šťastného, který v roce 1690 napočítal v Bludově 130 domů, a to 60 statku a podsedků, 25 hrubých a 45 malých chalup. Nepodobá se pravdě, že by v letech 1677 až 1690 bylo v Bludově chalup nějak nápadně přibylo. R. 1695 byla vypsána daň z tabáku, který byl do nedávna na Moravě přísně zapovězen. Kouřeni zavlekli k nám angličtí vojáci, kteří r. 1620 bojovali na Bílé Hoře. Bylo ustanoveno, aby z libry tabáku dal jak prodávající tak kupující krejcar daně. V 2. polovici 17. století měli Žerotínové na svém panství (na Vízemberku?) mlýnek na tabák.

V r. 1669 byl v Šumperku ohromný požár; lehlo popelem 246 domů s kostelem, klášterem, školou i radnicí.

Od r. 1674-1676 byl v Bludově farářem Martin František Mihvo(c)hner, od r. 1676-1681 Jan František Czapek, od r. 1681-1683 Tomáš František Fojtík; ten byl pochován v Bludově 2. ledna 1684 doživ se 33 let.

R. 1676 obnovil olomoucký biskup Karel Liechtenštejn uctívání svatých apoštolů Cyrila a Metoda, na něž se již již zapomínalo.

R. 1683 přineslo naše obyvatelstvo ohromné oběti pro zachování celistvosti (odboj Tökölyho) a samostatnosti Uher (vpád Turků do Uher). Toho roku, když byla Vídeň po třetí obléhána od Turků, dal farář Fojtík postaviti u kostelíčka bludovského Boži muka, nesoucí latinský nápis dnes už nečitelný: Sub Admodunt Reverendo Domino Thoma Francisco Fojtík Erectum (postaveno za důstojného p. Tomáše

<< Předchozí  79  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 03.01.06 (21:52)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.