Paměti obce Bludova

potvrdil na tvrzi Bludově 20. záři 1667 B1udovským patero starých svobod a práv a postoupil panství bludovské ještě za živa nejstaršímu synu svému Kryštofu Filipovi. V poslední vůli učiněné 11. května 1675 a uveřejněné 20. srpna 1676 ustanovil Max Kryštofa Filipa jakož i mladší jeho bratry Maxe Adama a Františka Karla, pak sestru Annu Kateřinu společnými dědici. Sourozenci Kryštofovi však smlouvou z 29. července 1676 vyměnili své alodiální statky v Čechách a na Moravě za statky ve Švábích a Tyrolích. Kryštof vyplatil jim 20.000 zl. rýnských odstupného.

Z doby, kdy panoval v Bludově Kryštof Filip, zachoval se nám německý soupis držitelů bludovských statků, zahrad a chalup s udáním výměry a jakosti polnosti k nim náležejících. Tento podrobný soupis poddanské půdy - nejstarší katastr zemský - byl pořízen r. 1677 k tomu účelu, aby podle něho mohly býti zdaněny pozemky. Pozemková daň se totiž platila tenkrát na Moravě podle lánu a od r. 1671 též podle počtu komínu. Na lán počítali tehdy v Bludově 70 měřic (výsevku); luka a lesy v počet nezahrnovali. Celoláníci byli tenkrát v Bludově 3, a to Jan Macek dříve Václav Macek, Matouš Kulhaj a Jakub Povýšil. Třičtvrtilánikem byl Matouš Stoklasa dříve Pavel Sekanina s 53 měřicemi polí. Pololáníků s 35 měřicemi poli bylo 18, a to Jan Hrabáček dříve Jakub Berka, Jan Hlásný dříve Jiří Hlásný, Martin Ospálek, Havel Člupný dříve Petr Petřík, Jakub Pecháček dříve Ondřej Petřík, Jakub Heděnec dříve Michal Stoklasa, Jiří Ospálek dříve Lukáš Ospálek, Jan Juřina, Jan Truksa dříve Jiří Klein (Malý), Jan Kulhaj dříve Jan Doležel, Jakub Matura dříve Martin Kozák, Václav Kulhánek dříve Jan Kulhánek, Jiří Motyka, Jakub Urban dříve Pavel Pokorný, Jan Zatloukal dříve Anna Zatloukalová, Matouš Kulhánek dříve Jiří Kosterlík a Matěj Nedoslóžil dříve Lukáš Povýšil. Statek Jana Heděnce s půllánem získala r. 1668 vrchnost a učinila jej dvorcem. Je to tzv. Jakubský díl, č. 90. Čtvrtláníků bylo v Bludově také 18; měli po 17 měřicích pole. Byli to Matouš Povýšil dříve Jan Hejduk, Martin Lux dříve Václav Horák, Martin Dvořák dříve Jan Bartoš, Martin Stonn, Jiří Lux dříve Bartoloměj Lux, Jan Utiskal dříve Tomáš Utiskal, Mikuláš Pecháč dříve Jan Urban, Jan Skoumal dříve Jiří Juřék, Tobiáš Čížek dříve Tomáš Petr, Václav Myšák, Jiří Řežucha, Jakub Pavlík, Pavel Pavlík, Jiří Doležel dříve Bartoloměj Doležel,

<< Předchozí  77  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 03.01.06 (21:50)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.