Paměti obce Bludova

Na pokatoličtění obyvatelstva bludovského pracovali po P. Mariánovi bludovští faráři Jakub Brodecký a Albert Kryštof Navarra. Po kterou dobu Marián a Brodecký v Bludově působili, nevíme. Navarrovi, který byl v Bludově asi od r. 1646, prý se podle jeho výroku podařilo asi do r. 1658 vyhubiti odtud úplně bludařství. Nepovedlo se mu však asi pokatoličení u všech farníků bez bolestí. Děkan mohelnický chválí Navarra již v jisté zprávě z r. 1647 dodávaje, že Navarrovi farníci jsou již všichni katolíky. Navarra udal r. 1658 (provenf. fix. paroch. Cod. Mspt 1658; registr. consistor.) u svého nadřízeného úřadu, že k jeho farnosti patři vedle Bludova i Bohutín, Bartoňov, Radmilov, Hrabenov a Dolní Studýnky a že některá farská pole jsou rozkouskována a odcizena (podle seznamu z roku 1542), že se však neví kdy se to stalo a kdo ona role má. Navarra zemřel r. 1670 a 17. února t. r. byl do Bludova poslán farář Matouš Vincentius, který zde však zůstal pouze čtyři léta, načež se dostal na faru do Štítar u Znojma v dnešní brněnské diecési.

R. 1658 založil Navarra pro bludovskou farnost matriku narozených, oddaných a zemřelých, jež obsahuje rovněž kus dějin Bludova. Nejprve byla psána latinsky a vedena jen povrchně, později bylo do ní psáno německy a od r. 1877 jen česky.

První, v Bludově narozený, jenž byl do nové a dosud zachované matriky zapsán, byl chlapec Jakub (narozen 8. ledna 1658), jehož rodiče byli Lukáš a Anna Ospálkovi, kmotři Martin Parák a Rozina Pěsničková (psáno latinsky). První oddavky byly zapsány 10. února 1658; sezdáni byli Matěj, syn Valenty Mikulce z Bludova, a Marina, dcera Martina Smutného, také z Bludova; svědky sňatku byli Michal Stoklasa a Jiří Malý z Bludova (zapsáno česky). První zapsaná osoba zemřelá byla Sibylla, manželka Grulišky z B1udova, skonavši 15. ledna 1658 (psáno latinsky).

Držitel Bludova hrabě Max Liechtenštejn, jenž byl c. k, plukovníkem, koupil 9. září 1658 od svobodné Paní Johanky z Ostěchova, rozené Kobylkové z Kobylí, statek Chromeč. (Chromeč připomíná se po prvé r. 1371.) K statku chromečskému tehdy patřilo rytířské sídlo a dědina, dvůr, mlýn se čtyřmi složeními, rybník na kapry, pivovar a ves Bohutín. Kupní cena byla 15.000 zl. rýnských. Max Liechtenštejn

<< Předchozí  76  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 03.01.06 (21:46)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.