Paměti obce Bludova

se v listině zmiňuje o tom, že obyvatelé Bludova, aby mohli vždy i role k bludovskému dvoru patřící náležitě obdělávati, v nejhlubší poníženosti žádali vrchnost, aby zachovala při Dolním dvoře zdejším „ze dva potahy, šest koni nebo klisen, protože se dříve při panství chovali.“ Za to zavázali se sedláci na věčné časy, že o sv. Jiří budou 1 meth (- 30 měřic) ovsa na panskou obilnici odváděti. Současně je listinou upozorňuje, aby opatrovali les a nedovolovali nikomu jej káceti. Šumperským občanům potvrdil již o 2 léta dříve (1633) mladý Karel Eusebius Liechtenštejn svobody a privileje, které jim jeho otec Karel Liechtenštejn nechtěl potvrditi.

Za obdarováni, kterého se dostalo Bludovským od Kryštofa Liechtenštejna, byli Bludovští svému dobrodinci vděčni. Ještě po více než dvou stech let dávali za něho sloužiti slavnou mši svatou (Kryštofská mše), při níž stříleli z hmoždířů, jak vysvítá z obecních účtů r. 1850 a 1857.

Ze soukromého života Pavla Kryštofa Liechtenštejna je známa tato zajímavá a poučná historka. O Všech svatých r. 1625 byl Liechtenštejn s hrabětem Adamem z Náchoda u Miroslavě na honě. Liechtenštejn pří tom vychvaloval přednosti svého honicího psa, zejména jeho rychlost pravě, že jeho pes chytne zajíce v plném běhu. Adam z Náchoda nechtěl tomu věřiti a došlo k sázce. Adam dal v sázku své statky v Miroslavi a Lysicích, Liechtenštejn rovnocennou částku peněz. Nastal hon. Vyběhl zajíc z pelechu, Liechtenštejnův pes ho chytil v plném běhu a donesl pánu k nohám. I měl Adam postoupiti Liechtenštejnovi Miroslav a Lysíce. Ježto se k tomu neměl, žádal Liechtenštejn r. 1628 půhonem, aby byl k tomu přidržeti, po případě, aby mu vyplatil 30.000 kop čes. grošů. Nato kavalíři vyrovnali věc mimosoudně.

V době, kdy držel Pavel Kryštof panství bludovské, zuřila 30letá válka. Hned na počátku jejím, z jara r. 1621, byl v okolí Šumperka ubytován pluk plukovníka Schweinböcka, pak v srpnu r. 1621 vtáhl do Šumperka se zástupem lancknechtů hejtman Zdeněk Žampach z Potštejna, aby v okolních údolích najímal (verboval) vojsko pro pluk valdštejnských kyrysníků. Do polovice října 1621 měl již 5 setnin pohromadě. Žampach byl přísný katolík, zachoval věrnost

<< Předchozí  69  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 03.01.06 (20:51)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.