Paměti obce Bludova

Původní kniha zmíněná byla po delší dobu pohozena - v zemi zakopána -; když pak byla nalezena, byly zápisy z ní přepsány do nové knihy, aby byly zachráněny před nečitelností.

Ne docela bez vlivu pánů z Žerotína utonuli na severní Moravě původní kališníci v letech 1550 až 1620 v záplavě německého luteránství; konservativní kališníci se pak stávali katolíky. Čeští bratři byli u nás patrně jenom roztroušeni, takže počet jejich celkový mnoho nevydal. Na náboženské vyznání bludovského lidu měl tenkrát asi větší vliv bližší luteránský Šumperk než vzdálenější českobratrský Zábřeh.

Když r. 1623 byl ze Šumperka vypuzen ještě s jinými 8 pastory z okolí poslední pastor Řehoř Lagus a o sv. Duchu t. r. byla zahájena protireformace slavnými bohoslužbami, které konal ve farním kostele šumperském převor vrátivších se dominikánů Albert Herbst, nastal náhlý obrat.

V ústním podání bludovského lidu udržuje se pověst, že v Bludově mívali úkryt a modlitebnu Čeští bratři a že mezi nimi býval anebo že mezi ně přicházel posilovat je ve víře Jan Amos Komenský (1592 až 1670). Ve věci té nelze dnes pronésti rozhodné slovo. Zdá se mi však, že do bitvy na Bílé hoře (1620) nebylo potřeba, aby se Čeští bratři na Moravě nějak skrývali; vždyť stranil jim zemský sněm moravský s vlivným Karlem starším z Žerotína v čele. Spíše je míti za prokázané, že po řadu let užívali nekatolíci bludovského kostela pro své bohoslužby a opatřili mu zvony, jak tomu nasvědčují nápisy na nich. Neboť držitelé Bludova byli tehdy nekatolíky (Bedřich starší (?), Jan starší, Frydrych starší z Žerotína a Odkolek starší z Oujezda).

Po bitvě bělohorské bylo však jinak. Tu bylo všudy úkrytu potřeba jak Českým bratřím tak i odbojným pánům českým, ježto byli vykazováni z vlasti. Jan Amos Komenský, který se roku 1618 oženil s Magdalenou Vizovskou ze Zábřeha na severní Moravě, mohl do Bludova zavítati příležitostně pouze v letech 1614 - 1627. Pravdě nejpodobněji však po svém útěku z Fulneku r. 1620, když bloudil po Moravě, sestavuje mapu země moravské, a navštěvoval rozptýlené České bratry, hledě jim v těžkých dobách dodati útěchy

<< Předchozí  64  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 03.01.06 (20:32)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.