Paměti obce Bludova

bolestně a léčebné - a dostavil se do Olomouce. Martin moravičanský však uposlechl teprve na čtvrtou výzvu biskupovu. Martin moravičanský byl ženat a koupil v Lošticích na náměstí dům pro ženu a děti, zůstal však nerušeně, ač ženat, na katolické faře v Moravičanech. Chování takové bylo znamením doby. Kněží byli vždycky syny své doby a nemohli nepodléhati chybám, kterým podléhalo všecko občanstvo kolem nich. Každou dobu dlužno měřiti jejím loktem a všecky lidi stejně.

Po faráři Žďárském řídil duchovní správu v Bludově farář Jan Phokas pocházející z Velkého Újezda. I tomuto faráři byl odepřen desátek, když prý kolem r. 1580 oslepl a stal se k duchovní správě neschopným. R. 1583 odpadl od víry katolické Hrabenov a vypověděl bludovskému faráři jakož i jiní odpadlí farníci poslušnost. Když pak odpadla od víry katolické větší část farníků, zmizel prý Phokas, ne známo kam. (Corresp. XIII. ad a. 1574, XIV. ad 1576, XV. ad 1577, XVIII., f. 7, XX, 92, XXVI, 117.) Ze zápisku v dochované latinské knize (v Novém Zákoně), která patřila bratru Jana Phokasa Jiřímu Phokasovi, katolickému knězi v Podivíně (1589 - 1593) a pak v Moštěnici (od 1594), jde na jevo, že Jiří Phokas měl 19. neděli po sv. Trojici r. 1588 u svého bratra v Bludově primici (první mši) a že v úterý po sv. Trojici r. 1592 pochovával Jan Phokas (zvaný v zápise pastor - duchovní správce), bratr Jiřího Phokasa, v Bludově svou matku Sofii, jež pocházela z „villa Nieharrnia" (?) a v Bludově zemřela.

Bezprostředního nástupce faráře Phokasa neznáme. Víme jen ze soudního protokolu šumperského tolik, že r. 1605 byl v Bludově farář Preditorius, který žaloval prostřednictvím svého zástupce Jana Schneidra z Bludova Markétu, manželku Jak. Kurze ze Šumperka, pro 17 zl, které mu byla dlužna. Byl-li Preditorius (z praedicatorius = kazatel) farářem katolickým, utrakvistickým nebo českobratrským, ze zápisu nevysvítá. Nechybíme však asi mnoho, když řekneme, že nebyl farářem katolickým. Na sklonku stol. 16. zničil (spálil) nějaký predikant v Bludově to, co upomínalo na víru katolickou, jako později zase asi katolický duchovní, když byl dosazen na faru předtím nekatolickou, odstranil všecko, co připomínalo novoutrakvisty, protestanty a České bratry. Jen zvony na věži

<< Předchozí  62  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 03.01.06 (20:30)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.