Paměti obce Bludova

na Bludov, Nový Hrad, Kolštejn, Vízemberk, Šumperk a později zejména na Velké Losiny přijížděli co chvíle rytíři s družinou na návštěvy, hony a turnaje, pak také najímat vojsko nebo loupit. Z toho neušlo nic hloubavému duchu našich předků. Doprava byla tenkrát ve všech krajích stejně zdlouhavá a lidé byli na ni zvykli. I nepřipadal kraj náš nějak zvlášť odlehlý a přijížděli do něho i z daleka nemocní se léčit a kochat jeho přírodními krásami. Tak jezdil na př. do Teplic šumperských bratrský biskup Ondřej Šteffan z Prostějova († r. 1577), jenž stonal často na kámen, dnu a pálení. Z kraje pak našeho vyváželi přírodní bohatství.

Šumperk byl okolo r. 1550 již z největší části protestantský, a proto vyhnal r. 1553 dominikány z městského kláštera, a nic nezmohl proti tomu ani protest olomouckého biskupa Marka, který nařizoval odstranění protestantského pastora Fabiána Soukeníka (asi odpadlého dominikána) a kazatelů Nehoře Tunovice a W. Vicka (tento byl původním povoláním pekař), kteří v okolí Šumperka hlásali evangelium. R. 1562 usadil se v Bohutíně protestantský kazatel (predikant) Wolfgang Schulweiss, jenž pocházel z německého Zvíkova a byl vysvěcen ve Wittemberku. Ač původem Němec, přišel působit mezi Čechy, protože tenkrát a ještě i později rozhodovalo u našeho lidu více cítění náboženské než vlastenectví.

V Bludově byly r. 1542 rozděleny farské pozemky mezi osadníky a faráři byli odkázáni na desátek. První katolický farář v Bludově, který je znáni ze záznamů, byl Aleš Tosecký, avšak dějepisec Ř. Volný pochybuje o jeho pravověrnosti. Když r. 1573 olomoucký biskup prodal panství bludovské, ponechal si patronátní právo na faru bludovskou, aby zůstala v rukou katolických. Téhož roku přišel Tosecký o faru tu, protože urazil bývalého biskupského písaře na Mírově, byl proto u biskupa olomouckého obžalován a pohnán k odpovědnosti, ale nedostavil se. Nástupci Toseckého Martinu Žďárskému, který byl bludovským farářem od r. 1574, odepřel tehdejší uživatel svobodného dvora bludovského Petr Horecký z Horky dávati desátek. Když r. 1576 moravičanský farář Martin zranil bludovského faráře Martina Žďárského a nemálo ho o zdraví připravil, vyzval jej olomoucký biskup, aby učinil Žďárskému zadost - zaplatil mu

<< Předchozí  61  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 03.01.06 (20:27)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.