Paměti obce Bludova

právo poddaných k uzavírání sňatků, k nosení zbraně, k vaření piva. Mlíti obilí musili poddaní v panském mlýně. Na statek a zvláště na dobytek i na rozličné plodiny a výrobky hospodářské osobovala si vrchnost právo, předpisujíc poddaným, pokud a jak je mohou prodávati.

Právo nositi zbraň a užívati jí bylo poddaným odňato v 16. stol. Ale ve svých příbytcích poddaní nejen mohli, ale někde i musili chovati zbraň pro případné svolání veřejné hotovosti, pronásledování lupičů a pod. Prodal-li se statek, bylo nechati prodávajícímu zbroj pod pokutou při statku. Tomu nasvědčují kupní smlouvy v obci radmilovské z let 1617 - 1638, podle nichž musila býti na statku dlouhá ručnice, tesák a šavle.

Co do náboženských poměrů, byli obyvatelé Bludova od jeho založení katolíky. Vystavěli si pravděpodobně záhy po vzniku dědiny na vyvýšeném místě uprostřed dědiny dřevěný kostel tam, kde dodnes stojí, jak to činili i obyvatelé jiných větších okolních vsí. Do Bludova byly přifařeny po svém založení vesnice Hrabenov, Radmilov, Bartoňov, Bohutín a Dolní Studýnky. Od r. 1424 nalézalo do naší pohorské vesnice přístup učení Husovo. Bludovští podléhali v tom ohledu asi hodně nátlaku z okolí a později i po výtce své vrchnosti. Z Čech šířily se k nám nové náboženské myšlenky, jež se projevovaly hlavně přijímáním Těla Páně pod obojí způsobou, tedy i z kalichu, což bylo církevním sněmem basilejským r. 1436 konečně dovoleno. Kališníci byli tenkrát pokládáni za katolíky, třebaže se s nimi svářili. Když r. 1466 bylo přes odpor olomouckého biskupa Tasa z Boskovič přijímání pod obojí zakázáno, neměl zákaz již valného účinku. Na fary byli dosazování kněží toho vyznání, které bylo do té doby při tom kterém kostele. Vyznáni podobojí bylo, co se týče obřadů a učení, dobře katolické, dokud nebylo proniknuto luterstvím. Od katolického učení lišilo se přijímáním pod obojí, podáváním Těla Páně i dětem hned po křtu a uctíváním Husa jako světce. Jinak mělo 7 svátostí, slavné průvody Božího Těla a mši svatou. Kněz kteréhokoli z obou vyznání posluhoval farníkům všemi svátostmi, toliko k přijímání musili ti, kdo se s ním nesrovnávali, jinam.

<< Předchozí  59  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 03.01.06 (20:25)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.