Paměti obce Bludova

podle všech známek nemůže býti nikdo jiný, než-li bývalý pán na Bludově. Známo jest o něm tolik, že neměl ženy ani dětí.

Panství bludovské nezůstalo dlouho v rukou olomouckých biskupů. Biskup Vilém Prusinovský obdařil poddané bludovské výsadou, že nebudou povinni voziti vrchnosti dříví, pokud jí budou síci a sklízeti louku patřící k bludovskému dvoru. Vrchnost však měla míti na vůli určiti ten neb onen druh roboty. Vilémův nástupce biskup Jan Grodecký (1572-1574) ponechal si patronátní právo na bludovský kostel a prodal v úterý 28. dubna 1573 pustý hrad Bludov, dvůr a vesnici Bludov s rybníky a rybnisky, rolemi zoranými i neoranými, s lidmi usedlými i zběhlými, s robotami, platy a činžemi, jakož i se vším plným právem a panstvím i veškerým příslušenstvím té vsi, jak to sátu užíval, za 12.000 z1. panu Janu z Boskovic.

Na dvoře bludovském hospodařil Tenkrát podle dochovaných zpráv vasal nebo man majitelův Petr Horecký z Horky, který se r. 1578 po Bludově nazýval. Vasalovo právo k lénu čili manství bylo tehdy takové, že se vedle něho takřka ztrácelo právo majitele aneb seniora, a vasal nazýval léno mu svěřené přímo svým užitkovým vlastnictvím, mohl je odkázati svým dětem a ve sporu o ně žádati po majiteli, aby ho za možnou ztrátu manství odškodnil. Majitel mohl býti dokonce zbaven práva na léno, porušil-li hrubým způsobem své povinnosti vůči vasalovi; vasal však byl lennímu pánu zavázán k věrnosti a vojenské i dvorské službě. Petr Horecký ve své poslední vůli z r. 1578 obmyslil manstvím bludovským své dcery Alenu a Johanku.

V letech 1571 a 1585 řádil v kraji našem mor. Ze Šumperka musili se z vládního nařízení vystěhovati židé, protože byli podezřelí, že k nám nemoc zavlekli.

R. 1591 v sobotu před sv. Janem Křtitelem byla v Šumperku průtrž mračen. Voda utrhla 16 domů a 64 lidí se utopilo. V Bludově toho dne o 1 hod. v noci, jak zaznamenal bratr tehdejšího bludovského faráře Jiří Phokas, spustil se liják, jakého nebylo pamětníka. Voda strhla s sebou tak veliké balvany, že by jimi prý 15 mužů nebylo pohnulo.

<< Předchozí  55  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 03.01.06 (20:13)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.