Paměti obce Bludova

až po hranice radmilovské, pak od Vlčího dolu, kde jest od starodávna kus obecního pozemku bludovského, až po díl Špalkův, jenž tvoří svou délkou hranice radmilovské. Potom tvoří díly pod Petrovicí svou šířkou jak rolí, tak lesů přilehlých hranice radmilovské. Dále jdou hranice od Hrdlořeza, hory Prostřední až po hranice hrabenovské, od hranic pak hrabenovských, kde jsou hranice hranečníky znamenitě posázené a kde jsou některá znamení - dříví křížem - od starodávna ode mne, pokud mně to náleží, a od Hrabenovských, pokud jim to patří, udělána, až na trávník ke kostelíku a od kostelíka po cestu, která vede k Šumperku. Díly bludovských sedláku jsou také až po díl Knauerův, od dílu Knauerova pak jest obecní pozemek bludovský, dále až po cestu zvanou „Hradská", po Pánův důl a až k hornímu trávníku bludovskému. Některé díly Bludovských táhnou se ode vsi tam, kde se říká „V končinách", až po hranice a louku Huldanovskou. Obecní trávníky mají Bludovští tři: horní, dolní a mlejnisko, jichž užívali dosud obecně bez překážek a také dále užívati mohou. Jsa Bludovským milostivě nakloněn, dávám jim na jejich prosbu a žádost následující zvláštní výsady a ponechávám jim je na věčné časy. Chce-li si kdo v Bludově na obecním postaviti chalupu, ať platí dávky obci. Ať zahájí stavbu se svolením obce a ať si s obcí vyjedná poplatek. Takový chalupník budiž každých jiných poplatku a robot kromě roboty pro obec prost. Držitel fojtového mlýna, k němuž je přidán kus obecního trávníka, aby se při mlýně mohl chovati dobytek, platiž obci 4 bílé groše ročně o sv. Jiří a dalšími obecními poplatky nebudiž povinen.

Mým bludovským poddaným a dědicům i potomkům jejich všem bude mnou a mými dědici i potomky ponecháno všecko, co tento list stanovuje, v to počítajíc všecky body a články tohoto listu, pokojně a úplně. Bludovští mohou proto se vším, jak poznamenáno, jako se svým vlastním nakládati, tj., jak se jim uzdá, že je to nejlepší k jejich užitku, aniž jim já, moji dědici x potomci, páni a držitelé tohoto panství bludovského aneb kdokoli jiný v tom bude překážeti a aniž budou jakýchkoli vymyšlených poplatku kromě dosavadních platiti.

Pro větší jistotu toho všeho dal jsem k tomuto listu přivěsiti svou vlastní, původní pečeť.

<< Předchozí  49  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 03.01.06 (19:59)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.