Paměti obce Bludova

R. 1504 rozhodl se král Vladislav II. darovati Šumperk s rozbořenými hrady Bludovem a Novým Hradem i se vším zbožím k nim příslušejícím, jak je byl Petr z Žerotína zástavou držel, Janu z Kunovic, synovci velkovaradínského biskupa Jana, který si získal zásluhy o osobu královu, s právem nakládati se zbožím tím volně jako s prodejným a dědičným majetkem. Práva tohoto Jan z Kunovic ihned užil a v pátek před sv. Antonínem r. 1504 prodal v Olomouci Petru z Žerotína zboží šumperské a bludovské s dědinami k panství tomu náležejícími.

Petr z Žerotína měl své sídlo v Šumperku. Hrad bludovský byl již zříceninou; sbořením jeho přišel uživatel bludovského panství o vznešené sídlo, Bludov pak o vzácnou okrasu. Petr věnoval zvelebení města všemožnou péči. Zavázal panství bludovské, losinské, rudské a vízemberské, která držel, na věčné časy k roční dávce činící dohromady 45∙5 měřice rži pro nemocnici šumperskou; zvelebil také hornictví, dav Rýmařovu a Hor. Městu horní řád po způsobu jáchymovském. Petru z Žerotína patřil od r. 1500 také Postřelmov. Postřelmovským lidem pustil českou listinou danou v pátek po sv. Prokopu r. 1514 v Šumperku odúmrť, tj. přiznal jim svobodu prodávati, dávati a odkazovati statky své. Dříve připadal movitý i nemovitý majetek po zemřelém povídaném vrchnosti, když nezanechal po sobě manželských dětí anebo když jeho děti byly již od něho odděleny, nežijíce s ním ve společné domácnosti. Nyní mohlo dědictví přejíti i na příbuzné a cizí osoby nepřespolní.

6. ledna 1516 byl Petr z Žerotína na sněmu v Olomouci ustanoven hejtmanem kraje severomoravského, aby jej opatroval, kdyby přišlo k honění nepřátel z kraje do kraje, a aby hned do sousedních krajů dal zprávy, aby honili nepřítele, jakmile by uslyšeli pokřik.

16. února 1521 naříká Petru z Žerotína švakr Vilém z Pernštejna v důvěrném dopise z Prostějova nad obecnými zmatky, které se na Moravě počaly. R. 1517 vystoupil Luther s 95 thesemi theologickými. Petr z Žerotína zemřel 26. prosince 1530 jako katolík. Po něm zdědil Bludov se Šumperkem, Vízemberkem a Losinami nejstarší z jeho 4 synů Přemek. Přemek měl za manželku Kateřinu

<< Předchozí  44  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 03.01.06 (19:25)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.