Paměti obce Bludova

Páni a rytíři, ač jinak se potírali navzájem, spolčovali se, aby potlačili moc královskou i stav městský a vládli v zemi sani. Když dosáhli, po čem bažili, jali se utiskovati poddané, kteří neměli nikde takového zastání, jaké bývalo dříve. Sedlák se stal v této době úplně nesvobodným a nesměl si na zemském soudě stěžovati do bezpráví, která mu učinil pán. Tím ovšem pozbyl ochrany zákona a byl docela závislý na libovůli své vrchnosti.

První dni po sv. Vítu (po 15. 6.) r. 1471 přitáhlo na severní Moravu přes 2000 mužů slezského vojska vedeného Františkem z háje a spálilo všechno, zvláště kol sídla Tunklova; pálíc zaměřilo pak k Brnu. K r. 1471 vypráví dějepisec, že mnoho hradů, tvrzí i vesnic lehlo popelem, obchod a řemesla hynuly, pole zůstávala z velké části neobdělána, lid ochuzený dávkami a týraný vojskem a hladem se rozprchával po zemi a divočel, ukrývaje se v lesích a podzemních jamách. Po městech těkala žebrota, vdovy a sirotci po rolnicích a řemeslnících padlých ve válce strádaly.

O tom, jak se měli naši bludovšti předkové pod Jiřím Tunklem z Brníčka, nedochovaly se přímé zprávy, ale dochovaly se listiny měst Šumperka (z r. 1481) a Zábřeha, z kterých vysvítá, že se choval k jejich obyvatelům tvrdě. A troufal-li si na měšťany, jak by si nebyl troufal na venkovské sedláky? Měšťanům šumperským např. chtěl odníti výsady, výčep vína, užívání občanského lesa (Bürgerwald), zakazoval jím rybolov v městských příkopech kolem hradeb a zakládání zahrad v předměstí - neuposlechli-li, podroboval je robotě - dělal si z nich o honech honce, bludovský les obecní ponechával si pro sebe atd., kteréžto útisky měly za následek, že lid z některých dědin se rozutekl, zanechav je pusté, protože nemohl dávek, robot a rukojemství i jiného obtěžováni vrchnosti snésti. O Tunklovi se vypráví, že hubil biskupské statky a činil nepřátelské nájezdy až k Olomouci. R. 1466 dal Jiří Tunkl starší obnoviti augustinský klášter v Krasíkově a vrátil mu majetek, který si byl svého času přisvojil jeho otec Jan. Tunkly Jana a Jiřího mladšího pohnal převor a konvent kláštera toho před soud pro 1100 hřiven, protože jim drželi bez práva všecko jejich i klášterní zboží. Jiří Tunkl starší volil na sněmu kutnohorském r. 1471 králem českým Vladislava, kdežto páni moravští hlasovali pro

<< Předchozí  39  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 01.01.06 (22:39)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.