Paměti obce Bludova

svou kolébku na hradě Bludově, ještě v druhé polovici XV. stol., tedy krátce před zničením hradu toho i později se ku kraji, z něhož vyšli, hrdě hlásili. Poslední dějepisná zmínka o hradě Bludově činí se r. 1447. Toho roku pohnal totiž Heralt z Kunštátu před krajský soud Beneše ze Zvole a z Bludova z 500 hřiven grošů d. stř., že mu totiž odkoupil hrad Bludov s příslušenstvím, za který jeho otec dal 500 hřiven. Hrad Bludov prý Heraltu po právu připadl, i svěřil jej p. Prockovi bouzovskému a Beneš to věda drží prý ten hrad Bludov i s tím zbožím a nechce mu vrátiti peníze. Beneš, který byl po jistou dobu přísedícím zemských desk, zabýval několikrát Budu svými spory.

Beneš držel statky nedílně se svým bratrem Hákem. R. 1437 vpadl táborský hejtman Jan Pardus z Horky - Vratkova s lidem kněze Bedřicha Strážnického z Kolína a Jana Hedvika z Rousinova do Litovle, ale padl tu. Tím byla zachráněna severní Morava od dalšího pustošení, neboť Pardus sliboval, že potáhne od Litovle na Šumperk. Valdštejnové prodali před r. 1448 Kolštejn. Hašek měl od r. 1440 účast na bězích veřejného života. R. 1440 např. byl oprávcem mezi Čechy a Moravany. R. 1451 seděli oba bratři na Velíši u Jičína v Čechách. Zdá se, že oba zemřeli bez mužských dědiců. Anežka z Valdštejna, snad Benešova dcera, vdala se za Jiřího Tunkla, pána na Brníčku a Zábřeze, čímž octl se Bludov v rukou tohoto postracha severní Moravy. Rod Tunklův byl původně německý; pocházel ze Slezska. Jelikož si Jiří Tunkl sobil různé statky a protivil se právům, byl vzat r. 1476 na závazek. R. 1480 byl přijat Jiří z rodu Tunklů toliko sám se svým synem a potomky, na svou prosbu a přímluvu krále Matyáše, se svým jměním v zemské desky, ač byly o něho mnohé nesnáze, a musil přisahati, že od toho dne chce velebiti řád a stav panský podle obyčeje a práva koruny české a země moravské. R. 1468 vystoupil dobyvačný král uherský Matyáš Korvín proti českému králi Jiřímu, vydávaje se za ochránce katolického náboženství proti českému kacířství, a vtrhl s vojskem na Moravu. Proti němu vyslal král Jiří svého důvěrného přítele (alter ego) Zdeňka Kostku z Postupic a na Zvoli s vojskem z Čech na severní Moravu. K jízdám a vojenským pochodům z Čech na Moravu k Olomouci

<< Předchozí  37  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 01.01.06 (22:38)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.