Paměti obce Bludova

jejž založil okolo r. 1340 Jan z Konice. Klášter měl před svým zničením 24 řeholníků. Žižka sám však nebyl v čele vojska, které klášter pobořilo a zpustošilo také zlaté a stříbrné doly u Starého Města.

Od upálení Husova šířilo se učení Husovo ohněm i mečem také do okolí Bludova. Zprvu dálo se to pomalu, neboť Moravané mu nebyli pro rozpory a řevnivost jeho šiřitelů příliš nakloněni, ale ujímalo se přece.

R. 1431 spěchal severní Moravou do Čech vévoda Albrecht na pomoc svému tchánu, králi Zikmundovi, a vypálil na 500 vesnic na Moravě, mezi nimi též Vitošov a Zálavčí. Obyvatelé byli mučeni, ženy a děti nezůstaly ušetřeny.

R. 1436 dal král Zikmund Bludov, Šumperk a Nový Hrad v zástavu Benediktu (Beneši) z Valdštejna. Ten sprostil českou listinou, danou r. 1438 před svátkem sv. Urbana na Bludově, obyvatele Šumperka tzv. Schöppengeldu, tj. poplatku, který musili platiti každý rok za své zvoleni konšelé městští držiteli panství. Beneš z Valdštejna postoupil r. 1438 Šumperk a Nový Hrad u Hanušovic Bernardu z Cimburka a ponechal si Bludov. Je tedy velmi pravděpodobné, že na tvrzi bludovské sídlil, nebol se nadále nazývá pouze pánem na Bludově.

V listě na zboží jestbořické ze 7. července 1441, určeném od olomouckého biskupa Pavla Mikuláši Bochovcovi, je mezi jinými podepsán jako svědek kněz kapitoly olomoucké Jan z Bludova. R. 1454 pak potvrzuje olomoucký biskup Jan dotčený list z r. 1441 a svědkem jest opět kanovník Jan z Bludova. R. 1447 pohání Machna z Bludova, manželka Medlanského, Bernarda z Cimburka za 100 hřiven grošů, protože jí jeho služebníci odvezli na jeho zámek cenné věci. R. 1464 obesílá před cudu do Olomouce kněz Jan z Bludova, toho času probošt, a kapitola kostela kroměřížského Bohuše z Kokor pro 20 hřiven grošů. R. 1480 byl pohnán Jan Kroupa z Bučovic a z Bludova bratřími Janem a Jiřím Tunklem před cudu .do Olomouce. R. 1492 se připomíná Jan Bučovský z Bludova a manželka jeho Johanka ze Zástřízl a z Pavlovic. Tyto a jiné, nezajímavé jinak záznamy jsou pro Bludov významny tím, že ukazují, že páni, jejichž předkové měli

<< Předchozí  36  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 01.01.06 (22:37)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.