Paměti obce Bludova

jest svrchu psáno. Dán jest tento list v Brně léta od Božího narozeni 1397 ten čtvrtek první před sv. Bartolomějem (23.8.)

Po smrti Prokopově stal se markrabě Jošt samovládcem na Moravě a svěřil Bludov s příslušenstvím za 500 hřiven Procku Lysickému z Kunštátu, který dal z druhé ruky zboží to 1 zápisné listy na ně v zástavu Prockovi bitzovskému z Wildenberka. Ten činil v Čechách, na Moravě a v Uhrách asi škody; nebol byv r. 1410 potřetí ze zajetí markhraběte Jošta propuštěn, musil slíbiti, že bude zachovávati mír ve jmenovaných zemích a že proti nikomu více nepřátelsky nevystoupí, začež se markraběti zaručilo 18 pánů 1000 kopami pražských grošů. R. 1412 byl Procek bůzovský pohnán od Procka Lysického před olomouckou cudu pro 500 hřiven grošů, protože zněl od něho svěřený hrad Bludov i listy naň a slíbil mu je vrátiti anebo peníze dáti, ale neučinil tak. Půhony na Procka bůzovského ukazují, že byl kazimírem, ne-li dokonce loupežným rytířem. Jinak byl rod Kunštátských (podle Kunštátu na Moravě) jedním z nejslavnějších rodů českých, který lnul láskou ke své krvi a vydal 27. prosince 1370 první list psaný česky. Do té doby psávaly se listiny latinsky.

Zastavování panství bludovského markrabaty moravskými nepůsobilo Bludovským asi vždycky radost. Neboť nájemci panství se co chvíle střídali a, ježto mnohý z nich hleděl ze zástavy co nejvíce trhnouti, poddaní na to dopláceli.

Na počátku 15- stol. (r. 1406), ještě za Jošta, vznikl mezi bratry Nickem (Mikulášem) a Hnátkem Bibnary z Bludova a augustinským klášterem v Krasikově spor o krasíkovskou rychtu. Ve sporu tom rozhodoval nejvyšší komorník olomouckého práva Petr z Kravař. Po úradě s prostějovským proboštem a zábřežským farářem Jakubem rozhodl Petr, aby klášter Mariakron (koruna Mariina) v Krasíkově vyplatil bratřím Bibnarům 10 kop grošů. Zda bratří Bibnarové byli uživateli bludovského panství či držiteli nějakého svobodného statku anebo v jiném vztahu k Bludovu, jsem nevypátral.

Asi od r. 1412 měl panství bludovské v zástavě Smil Loučanský z Kunštátu, řečený Kroupa, který podle dochovaných písemných památek seděl na hradě Bludově. Za manželku měl Offku z Lichtenberka, dceru měl Elišku. Smil koupil r. 1407 ve Vel. Senici z dědictví

<< Předchozí  33  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 01.01.06 (22:30)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.