Paměti obce Bludova

anebo byl-li později rozšířen aneb přestavěn, ani byl-1i původně z kamene aneb ze dřeva. Možná, že mu přibývalo stavení tou měrou, jakou rostla touha po pohodlí. Protože hrad bludovský nebyl hradem krajským, nýbrž jen rytířským, nevztahovala se k němu hradská břemena a povinnosti, ač i na něm jako na všech hradech ležících dnes v rozvalinách lpí pot poddaného lidu. Hradem rytířským byl ohrazený zámek; byl pevným sídlem jedné rodiny, která si tu vydržovala komonstvo a posádku.

Hrad bludovský nebýval asi nepřetržitě obydlen svým pánem. Byly doby, kdy se pán jeho jako zemský úředník anebo držitel více statku a poddaných zdržoval jinde; ale v tomto případě jistě sem občas dojížděl na návštěvy i na hony a měl tu trvale svého zástupce, služebnictvo a posádku zbrojnošů, kteří se mohli snadno státi metlou poddaného pánova lidu.

Zanechav úřadu, vystavěl si asi pán v předhradí dvůr (Horní dvůr), k jehož obhospodaření potřeboval lid. Proto byl hrad spojen „hradskou" cestou s dědinou. Odvislost našich bludovských praotců - sedláků, z nichž bylo asi 47 větších, 16 menších, od pánů hradu nesmíme si představovati jako napořád nějak zvláště tíživou. Poddanost lidu se vyvíjela, měnila a zhoršovala podle povahy a moci držitelů hradu jakož i podle poměrů té které doby. Hrad bludovský, s něhož shlížel kdysi na své zboží mocný pán, připomínají nám dnes vedle jeho ssutin jenom náspy, valy a příkopy, hradní nádvoří obrácené na sever, podzemní chodba spojující hrad s Horním dvorem a několik dochovaných názvů jako Hradské cesty (celkem tři: na sever ke Kostelíčku, na jihozápad k Bludovu a na severovýchod k Šumperku), Trhovice na podhradí a Bašta, stojící na skále nad severním koncem dědiny, jako součást opevněni, k vůli přehledu při cestě horským krajem. Kdyby na Staré cestě, vedoucí od bludovského kostela k Zámečku, kameni, pocházející ze zdiva bludovského hradu, mohlo mluviti, dověděli bychom se, co se před 700 lety a později snulo na hradě tom a co háralo mysli poddaného lidu pod hradem, ale pouhý dnešní pohled na zarostlé trosky hradní a hrstka namnoze kusých zpráv o středověkých držitelích zboží bludovského nutí tě, abys ponechal fantasií volné pole a vykouzlil si podle

<< Předchozí  23  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 01.01.06 (22:10)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.