Paměti obce Bludova

V bludovském zámku mají uschovány starodávné výučné listy zahradnické. Cechy, které mívaly ve věcech sporných jistou pravomoc nad mistry a Tovaryši a čelívaly fušerství, netrvaly dlouho po r. 1851. Bylyť 20. prosince 1859 zrušeny, protože jejich řády ustrnuly v prázdném formalismu. Pak nastala svoboda živnostenská.

V dřívějších dobách bývalo zvykem, že řemeslničtí tovaryši chodili do světa na zkušenou (vandr), namnoze pěšky, protože nebylo železnic, a donášeli si domů vzácné jak odborné tak životní zkušenosti.

Po hraběti Zdeňku z Žerotína stal se v Bludově představeným a zároveň „účetníkem“ Jan Benda, který, přišed do Bludova z Rudy, byl nejprve u vrchnosti mysliveckým příručím a pak se přiženil na statek č. 109. Představeným obce byl do r. 1879. R. 1866, za války rakousko-pruské, byly v Bludově ubytovány císařské hlídky husarů a pak pruské vojsko, které mělo Na drahách tábor (Lager); vojsko to zrekvirovalo mezi jiným v bludovském pivovaře 21 věder piva po 4۠50 zl., od něhož se ztratilo 18 beček, které jakož i pivo obec sládku hradila. Než pruské vojsko do Bludova vtrhlo, vyjelo několik bludovských sedláků na koních s flintami ke kostelíčku, aby vpádu Prušáků čelili. Sotvaže se však vrátili domů, aniž spatřili nepřítele, byla dědina Prušáky zaplavena. Nepřátelé počínali si pánovitě. Sedláka Motyku z č.128 chtěli oběsiti, protože jim nechtěl dáti sena pro koně; u bludovského mlýna pustili koně do prosa myslíce, že náleží bohatému mlynáři Einaiglovi. Před mostem přes Moravu postavili barikádu z věci přinesených z bludovského mlýna domnívajíce se, že na ně přitáhne od Postřelmova rakouské vojsko a že u Bludova dojde k srážce. Než nestalo se tak.

Po válce klesly státní papíry; místo 100 z1. dostávalo se 60 až 65 z1.

19. záři 1869 vypukl v Chromči na čís. 15 požár, který se rozšířil na velkou řadu domů. O jeho vzniku kolovaly různé pověsti. Bludovští hasiči pomáhali jej hasiti se svým hrubým střikačem.

1. října 1871 jel první vlak po nově vybudované železniční trati Zábřeh-Sobotín a 15. října 1873 po nové pohraniční dráze

<< Předchozí  193  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 31.01.06 (20:00)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.