Paměti obce Bludova

vyšel spis „Ptactvo moravské" a článek v musejním časopise olomouckém z března r. 1885 „Bludovit neboli tak zvaná hornina allochroltová, nerosty a geologické poměry v okolí Bludova.“ Vydal též tiskem svá kázání. Zemřel na odpočinku v Bludově 29. července 1896.

Dále dlužno uvésti syna bludovského hrnčíře z čísla 288 Jana Doležela, narozeného 25. 12. 1846. Studoval na gymnasiu v Kroměříži a v Brně bohosloví. Byl vysvěcen v Bludově na kněze 10. 8. 1873. Působil jako kaplan ve Vel. Lovčicích, Mrákotíně, Hor. Bojanovicích a jako farář v Křepicích. Nyní je děkanem v Rouchovanech.

P. Alois Umlauf, nar. 1872 v Bludově, vychodil gymnasium v Kroměříži a Landškroně, vystudoval bohosloví v Kerku (Gurk) v Korutanech a byl farářem v Teisseneggu, pak v Lavamündu. Po převratě vrátil se do vlasti, byl knězem v Holici u Olomouce a nyní je farářem v Luboměři u Lipníka.

Bludov je bohat na muže i ženy, kteří se věnovali stavu učitelskému. Mezi nimi je z doby starší profesor František Doležel, syn zdejšího nadučitele, narozený v Bludově 27. května 1851. Chodil do německé reálky v Šumperku a Olomouci a absolvoval v letech 1870-1875 německou techniku v Brně. Nedostav po vídeňském krachu r. 1873 místa jako inženýr, stal se profesorem na českém gymnasiu v Třebíči. Mimo školu zabýval se národopisem, archeologií, numismatikou i heraldikou a byl správcem městského musea v Třebíči.

Antonín Kotrlý, nar. 17. ledna 1866 na čís. 37. Chodil 6 roků do obecné školy v Bludově a pak rok do šumperského gymnasia německého. Potom studoval I. až III. třídu na českém gymnasiu v Olomouci, IV. třídu na gymnasiu v Přerově, učit. ústav v Příboře, kde r. 1887 maturoval. Jako učitel působil nejprve 2½ roku ve svém rodišti, pak 5 roků v Přívoze, 3 roky na obecní a měšťanské škole ve Vítkovicích a 8 roku na měšťanské škole v Ivanovicích na Hané. Od r. 1906 byl ředitelem měšťanské školy v Rousínově. R. 1907 byl jmenován okresním školdozorcem pro okres vyškovský, ve kteréžto hodnosti zůstal až do r. 1921. R. 1902 obdržel pochvalné uznání za úspěšné působení ve školní službě, r. 1918 nejvyšší uznání za zásluhy v péči o mládež, r. 1925 pochvalné uznání za dlouholetou záslužnou činnost

<< Předchozí  187  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 31.01.06 (19:31)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.