Paměti obce Bludova

6. června 1885 byl správce bludovské školy František Wicenec po profesoru Lošťákovi jmenován okresním školním inspektorem českých a utrakvistických škol okresu šumperského a zábřežského, jímž zůstal až do r. 1906. Když byla okresní školní rada rozdělena, zůstal inspektorem českých obecných škol okresu šumperského; občanské školy české tehdy ještě na Šumpersku nebyly.

R. 1893 byla bludovská čtyřtřídka rozšířena na pětitřídku; avšak v pěti třídách začalo se vyučovati teprve ve šk. r. 1895/96. První třídu měl Wicenec; měla 35 chlapců a 42 děvčat; II. třídu bludovský rodák Aleš Zatloukal; měla 32 chlapců a 22 děvčat; III. třídu Rudolf Kordas; měla 28 chlapců a 23 děvčat; IV. třídu Jan Minář z Dolních Studýnek; měla 48 chlapců a 39 děvčat.; V. třídu Vlad. Valenta ze Suchdola; měla 40 chlapců a 45 děvčat.

Škola bludovská stala se r. 1898 členkou Přírodovědeckého klubu prostějovského. 18. dubna 1898 konal v Bludově olomoucký arcibiskup Theodor Kohn kanonickou visitaci a biřmoval tu. Na večer odebral se osvětlenou ulicí do zámku; místní spolek „Svatopluk“ uspořádal na jeho poctu pochodňový průvod do zámku a zapěl tam několik písní.

Od škol. r. 1897/8 byli v Bludově ustanoveni učitel Karel Talpa a učitelka literní Františka Kouřilová, provdaná Pospíšilová.

R. l900 byla žákům začínajícím osmý školní rok zrušena úleva na počátku školního roku (od 15.9. do 2.11.); za to mohli obdržeti vysvědčení na odchodnou již koncem března v osmém školním roce.

Koncem školního roku 1907/8 odešel okresní inspektor a správce bludovské pětitřídky František Wicenec na trvalý odpočinek; při té příležitosti bylo mu vysloveno zemskou školní radou uznání za dlouholetou, úspěšnou činnost ve školní službě. 3. února 1903 dostal zlatý záslužný kříž s korunou. Jsa výborným hudebníkem, byl přes 30 let ředitelem kůru a varhaníkem v Bludově. Za řízení kůru a za reformu církevní hudby dostalo se mu již r. 1893 písemného uznání od olomoucké konsistoře. Zemřel 9. srpna 1915 v Bludově.

Ve školním roce 1906/7 měla bludovská pětitřídní škola sedm tříd:

Ia. třídu, mající 44 chlapců, učil učitel Valenta, Ib. třídu, 49 děvčat, učitelka Pospíšilová,

II. třídu, 44 chlapců a 34 děvčat, učil správce školy Wicenec,

<< Předchozí  184  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 31.01.06 (19:27)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.