Paměti obce Bludova

Je přirozeno, že Bludov byl pro rány, které jej stíhaly a jichž bylo okolí namnoze ušetřeno, v kraji rozhlášený a že v ranách těch byl spatřován prst Boží. V r. 1866 byl prvý případ cholery podle lékařské prohlídky zjištěn 22. záři. Nakažlivá nemoc potrvala 2 měsíce a vyžádala si 20 obětí. Celkem zemřelo roku 1866 v Bludově 92 osob, a to 52 mužských, 40 ženských, v roce 1865 jenom 56, v r. 1867 57 osob. Pozoruhodno je, že r. 1866 připadala asi třetina všech úmrtí na děti do stáří jednoho roku a že epidemie kosila více mládež nežli dospělé.

Prohlížíme-li matriku úmrtí, napadne nás, že Bludov vykazuje v oné části 19. století, kdy většina jeho obyvatelstva si ještě nekazila zdraví prací v nezdravých továrnách, velké procento úmrtí na souchotiny. Příčinu tohoto smutného úkazu dlužno především asi hledati v podvýživě za let drahoty. Na neutěšených zdravotních poměrech Bludova měla vinu také ta okolnost, že Bludov neměl v 19. stol., ač byl již velikou dědinou, vlastního zkušeného lékaře. Teprve na sklonku století, 1. ledna 1897, přistěhoval se sem obvodní lékař Dr. Alois Sloupenský. R. 1880-1891 byla v Bludově chřipková epidemie, která si však nevyžádala tolik obětí jako cholera. Nebezpečná byla osobám slabým na plíce. Chřipce podléhaly hlavně děti. Jevila se zmalátnělostí, bolením hlavy, nechutí k jídlu, kašlem a zimnicí. R. 1893 byla od našeho kraje odvrácena včasnými zákroky vlády cholera. Chřipka objevila se silněji opět na podzim r. 1918 a v zimě 1816/27.

Bludovské zdravotní poměry se zlepšují od té doby, co občanstvo dbá více vzdělání a sebekázně. Vzdělání skýtala bludovské mládeži od r. 1848 do r. 1878 dvojtřídní škola. V době té počalo se již více přihlížeti k pravidelné docházce dětí do školy, a učitelé stoupali ve vážnosti. Po učiteli Böhmovi spravoval zatímně bludovskou školu učitelský pomocník Josef Heinischl. Pak stal se jejím správcem František Doležel, nar. 31. ledna 1819 v Kolšově. Doležel působil v Bludově 10 let jako obecní písař a při tom již za Josefa Bendy po 7 let jako podučitel. Pak byl rok v Postřelmově a rok v Krumperku. Potom pobyl 3 roky v Karvinné ve Slezsku jako knihovní v Cihelných dolech (do r. 1856). Bludovskou školu řídil v letech 1856-1876. Za něho byli tu podučitelé Jan Wicenec (1857-1859),

<< Předchozí  182  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 31.01.06 (19:23)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.