Paměti obce Bludova

k chatrnosti nynějšího obytného stavení a opotřebovaným nástrojům za starodávných 130 zl. r., které přejimač prodávajícímu hotově vyplatí, jakmile tento o ně požádá. Ačkoli majetníci této olejny podle odstupní smlouvy bývali povinni z domu a z olejny platiti ročně 24 zl. r. na důchodenský úřad, dosáhly smluvné strany (kontrahenti) na základě rozhodnutí došlého od milostivé vrchnosti 4. března t. r. slevy úroku o 19 zl., za to však se slavnostně vzdali nároků na hřídel, zařízení a sáh dříví. Kupující bude příště odváděti ročně, a to počínajíc 1. lednem t. r., v pololetních částkách po 2 z1.30 kr., t. i. za celý rok 5 z1. (1 zl. měl 60 kr.) do správního úřadu.

Protože dosud o panskou pilu se staral prodávající, přiznává vysoká vrchnost právo řezati na ní též kupujícímu s podmínkou, že bude o pilu co nejlépe pečovati, za inventární nářadí svým jměním ručiti, podle potřeby i v noci řezati, a to vrchnostenské klády a všecky k hospodářství potřebné druhy dříví bezplatně neboli zadarmo a odvede je správně purkrabskému úřadu. Dále bude ročně z řezání klad o mzdu skládati účty a odváděti do bludovského správního úřadu 15 kr. z normálního kusu, ze silnějších pak nebo tvrdších podle ustanovení hospodářského úřadu. Za svou práci bude oprávněn žádati z každé klády o mzdu 3 kr. a jednu desku s odkrojkem; tento plat však nebude směti nikterak zvýšiti; bude se musiti rovněž spokojiti s málem, když snad na sousedních pilách sníží poplatky za řezání. Spravedlnost žádá toho, aby se stranami zacházel vlídně a vyhověl jim kdykoliv, ať se jedná o jakýkoli druh klad a desek. Za řezání se mu dá ročně bezplatně v kopřinovském lese buk, který si však musí sám skáceti a na své útraty dát odvézti.

Ze semene lněného nebo jiného, jež mu vrchnost přidělí, vytlačí zadarmo a bez obelstění olej, jejž odevzdá věrně purkrabskému úřadu pro potřeby vrchnosti (svícení atd.)

Dále bude platiti ze svého daň, jakkoli se ta daň bude nazývati domovní, reální nebo osobní. Kdyby kupující z jakéhokoli důvodu dříve nebo později nedodržel vytčených podmínek, vyhrazuje si vrchnost touto smlouvou právo, získati olejnu za kupní cenu a případné, dokazatelné zlepšení olejny za náhradu, pro sebe aneb jí jinému slušnému poddanému prodati.

<< Předchozí  150  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 30.01.06 (20:55)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.