Paměti obce Bludova

Já odvětil, že se na to nepodepíši; oni mě k tomu dokonce nutili.

Přicházím proto s prosbou, aby tomu byl učiněn konec. Ve Vídni to již bylo podáno jeho jasnosti císařské. Oni mi však dali nepravé spisy a ty, které přišly od císaře, si nechali. Kdyby na ně byl přišel nějaký trest, byli by mi spisy (pravé) vydali.

Kdyby mně to byli přáli, byli bychom se porovnali, ale protože je v tom samá nenávist a faleš, nemůže se to tak dlouho vyřídit. Já na to chci přísahati, že je to falešné a že oni dělají jenom darebné vyhrůžky.

Ten hejtman (zámecký) se nazývá p. Václav Fischer. Je již od p. hraběte shozen a tak se z toho vymátl. Když jsem se k němu v té záležitosti hlásil, vyháněl mě z kanceláře. Nyní je na jeho místě p. Seitl. Já jsem již nebožtíka p. hraběte žádal, ale on byl rozezlen, že mě nechtěl slyšeti. Proto prosím toho nového p. hraběte co nejponíženěji. Chci přísahati, že jejich spisy a obhajoba jsou falešné. Oni se snad ani Pána Boha nebojí, že tu věc nechci skoncovat.

Já ještě jednou prosím na kolenou pana krajského, aby nás porovnal, jinak se obrátím do Vídně a budu pohledávati ty spisy, které mi nebyly odevzdány. Mám silnou naději a myslím, že nás pan krajský dobře pořídí. Nejraději bych si přál, aby na to byla poslána komise.

Kdo dříve při tom byli, nemohou v tom nic poříditi, protože již jsou všeci v Pánu. Ti nynější pak se hledí falší ze všeho vymásti. Odbývají mě a hrozí mi vězením a pouty chtějíce, abych se na jejich nepravé spisy podepsal.

Já žádám dobré porovnání a očekávám je s velikou nadějí a zůstávám upřímný a ponížený poddaný až do své smrti.

Jiří Černý z Bludova, na panství hrab. Žerotína.

Jiří Černý jest ukázkou lidí, kteří vyšli třeba ze spořádaných rodinných poměrů, ale vydědili se svým životem sami. Z mladistvých krasavců, vyznamenaných válečníku a pod. stali se mnohdy tuláci, domýšliví žalobníci, mrzáci a příživníci, u nichž lze někdy těžko zjistiti, kde přestalo jejich neštěstí a křivda jim učiněná a kde se začala

<< Předchozí  146  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 30.01.06 (20:42)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.