Paměti obce Bludova

Proto je podepsaný nucen žádati c. k. krajský úřad, aby nařídil bludovskému hospodářskému úřadu, aby mu ty 2 listiny vydal.

Přítomnému stěžovateli, který se podle výpovědí rychtáře a ostatních přítomných svědku přes tři neděle kdesi toulal, se připomíná, aby mluvil pravdu. Načež žalobce: Žádal jsem kup a testament otcův, ale na hospodářském hřadě mně řekli, že 1) kup by mi nic nepomohl, neboť jsem prý ještě nebyl ani na světě, když můj otec chalupu kupoval, a proto mě nemohl ustanoviti dědicem a 2) protože můj otec zemřel bez pořízení, že nemohou prý mi dáti opis poslední vůle. Hospodářský úřad chtěl mi dáti pouze opis smlouvy ujednané s mou sestrou Kateřinou 10. března 1788 ve věci odstoupení otcovské chalupy, když zaplatím kolek a spisovné. Protože můj advokát mně výslovně přikázal, abych nepřijímal nic než otcův kup a testament a připomněl mi, abych nebyl spokojen s hořejším odbýváním, bylo mi vyhrožováno 25 ranami v přítomnosti bludovského pekaře Jana Bartoše, neustoupím-li. Nevím však, slyšel-li to ten pekař čili nic. Pekař Bartoš vyslýchán ve věci pravil: Byl jsem tenkrát přítomen jednáni, ale nepamatuji se, že by byla bývala řeč o bití; výpověď jest jen zlomyslně vymyšlená vytáčka.

Já, žalobce, pravím, že jsem svému advokátu Linkoví z Uničova dal 1 zl. 27 kr. za slib, že mi spor proti sestře vyhraje. K této žalobě mě přivedla sestra Kateřina, provdaná Poledníčková. Uvažoval jsem, že smlouvou z r. 1788 není věc vyřízená, protože mně sestra přes tuto smlouvu, když chalupu přejímala, dala 20 zl. od otčíma Josefa Valenty jako odbytné za postoupeni mého přednostního práva. Peníz ten jsem přijal v přítomnosti rychtáře Josefa Hlásného a zřekl se na základě smlouvy z 28. listopadu 1792 dalších nároku na chalupu.

Švakr stěžovatelův Jan Navrátil a rychtář Josef Hlásný udávají, že Jiří Černý se toulá, neznámo, kde, právě tři neděle ve čtvrtroku, předtím a potom že se objevil v Bludově. O posledních ostatcích přinesl dvoje sukno různých druhů a v Bludově je prodával, ale teprve v Chromči je za babku prodal; v hospodě se chová neslušně, svému švakra Jiřímu Poledníčkovi vyhrožuje, že jest pouze jeho podruhem a uchvatitelem chalupy, a o hospodářském úřadě si libuje

<< Předchozí  143  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 30.01.06 (20:31)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.