Paměti obce Bludova

Katův meč. Jako popraviště udává ústní podání také smrk, který stál nad pádolím na Brusné. Jméno Brusná chtějí někteří badatelé míti odvozeno od broušení meče. Někteří vydávají t. zv. Holečkovo místo v Bludově, č. 115, dále Hrdlořezy u Radmilova, pak mnohá místa, kde dnes stojí kříže, n. př. Červený kříž na Staré cestě k Šumperku, za místa popravní. Ale všecko to jsou zatím jen dohady, které čekají na doložení fakty. Soudní spisy vrchnosti bludovské z doby patrimoniální však byly jako nežádoucí památky po zrušeni roboty spáleny.

Býval-li kat pro popravu najat odjinud, žádal vyšší poplatky za svůj výkon. Prací jeho a jeho pacholků bylo mučiti a popravovati. N. př. věšeti a stínati, páliti, lámati kolem, topiti, pochovávati za živa, mrskati u pranýře, vykláti oči, utíti ruce, vylámati zuby, uřezati uši a t. d.

Z 13. ledna 1752, kdy byl vrchním v bludovském zámku jistý Wiedermann, je zachován lístek, na němž stojí, že na základě c. k. rozhodnutí a komorního nařízení má bludovská vrchnost zaplatiti šumperské radě městské výdaje za vyšetřování pachatelů krádeže v kopřinovském pivovaře, z čehož vychází, že ani tohoto vyšetřování nevedla bludovská vrchnost sama.

R. 1778 žádal Ospálek, jenž odevzdal synu svému Janu panskou hospodu v Chromči a přestěhoval se na svou zahradu tamtéž, bludovskou vrchnost, aby mu odpustila za rok 1778 14 zl. za robotu z jeho zahrady, protože prý měl ten rok již přes 2011 zl. výdajů na platy do bludovského zámku. Za milost tu chce ve svých nehodných modlitbách prositi Pána Boha, aby jeho excelence šťastně panovala, a chce se toho dobrodiní v hluboké pokoře domáhati. Na to odpověděla mu bludovská vrchnost: S milostivým zřetelem na dobré chování po dobu, kdy žadatel byl na hospodě, ponechává se oni ze zahrady pro rok 1778 nejenom vykoupeni z roboty čtrnácti zlatým, ale promíjí se mu polovice výkupné částky, t. j. sedm zlatých, zároveň se však ustanovuje, že příště mu bude povinnou robotu vykoná-ti potahem anebo ručně, nedomluví-li se s hospodářským úřadem bludovským o novém vykoupeni (reluici).

<< Předchozí  141  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 30.01.06 (20:28)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.